Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів степу України.

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631.417.2:631.445.4 (477.7)1

Автор
Н. В. Поляшенко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання гумусового стану схилових чорнозем них ґрунтів Степу України. Визначено, що схилові ґрунти мають дещо
укорочений  гумусовий  горизонт  у  порівнянні  з  вододілом,  менший загальний  вміст  та  запаси  гумусу.  Крім  цього,  досліджувані  ґрунти
відрізняються  вмістом,  співвідношенням  та  розподілом  по  профілю гумінових і фульвокислот.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність. (більше…)

Морфологічні особливості та загальні фізичні властивості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.445.4(477.7)

Автор
Н. В. Поляшенко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті визначено морфологічні особливості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України, розглянуто питання кількісних змін фізичних властивостей чорноземів звичайних та південних по ґрунтових горизонтах та визначено вплив ступеня еродованості ґрунтів на ці показники.

Ключові слова
ерозія, ґрунтовий горизонт, ступінь еродованості, щільність складення, щільність твердої фази, пористість ґрунту
(більше…)