Study of factors affecting financial security of insurance market

UDC 368.339.13: 658

G. Ryabenko,Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Mykolayiv National Agrarian University

The article analyzes the main threats to the financial security of the insurance market. Particular attention is focused on the classification of factors influencing the financial and economic security of the insurance market. The factors that negatively and positively affect the state of the financial security of the insurance market are underlined.

Keywords
insurance market, economic security, financial security, threats to financial security, financial security insurance market, the financial security of the insurer. (більше…)

Стан та перспективи розвитку регіонального ринку агрострахування

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
332.1:368.5

Автор
Г.М. Рябенко, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено стан ринку агрострахування України, проаналізовано страхування сільськогосподарських культур у динаміці та за регіонами України, розглянуто діяльність страхових компаній з аграріями. Визначено основні проблеми ринку агрострахування України та запропоновано шляхи його подальшого удосконалення та розвитку.

Ключові слова
страховий ринок, страховий захист, страхові ризики, страхова сума, страхова премія, аграрне страхування, ринок агрострахування
(більше…)