Issue 1(88) 2016

ECONOMICAL SCIENCES

3. В. І. Криленко. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора.
9. N. Potryvaieva, Т. Korenovska. Legislative features of the accounting support of expenses and income.
19.V. Butenko. Bioeconomy as a mechanism for achieving sustainable development goals.
29. О. О. Васильєва.Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора.
42. O. Bodnar. Decentralization as a major factor of rural development..
52. A. Krychyniuk.  The improvement of credit operations management in commercial banks of Ukraine in the conditions of financial crises.

AGRICULTURAL SCIENCES

69. А. О. Рожков, М. А. Бобро, Т. В. Рижик. Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву.
81. В. В. Калитка, Ю. О. Кліпакова. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту.
92. О. В. Письменний. Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України.
99. І. С. Москва. Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України.
110. М. Б. Августинович. Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого.
118. А. П. Палій. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування.
125. Н. В. Роль, С. І. Цехмістренко. Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів.

Editorial Board Issue 1 (88), 2016