Зміст випуску 4 (100), 2018

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

І. І. Червен, С. І. Павлюк. Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні
4
І. М. Лесік. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства
11
Н. В. Добіжа, О. Б. Погріщук. Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом на основі логістичного підходу
18
В. М. Стамат, А. А. Смирнова, Н. С. Савченко. Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону
23

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Л. К. Антипова, Н. В. Цуркан, А. М. Адамович, Л. А. Пойша. Багаторічні трави – важлива складова екологічного землеробства і кормовиробництва
35
А. В. Панфілова, В. В. Гамаюнова. Вплив оптимізації живлення на висоту рослин та врожайність зерна сортів ячменю, ярого в умовах Південного Степу України
42
В. П. Карпенко, О. О. Коробко. Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність і врожайність посіву
48
А. І. Кривенко. Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному Степу України
55
О. Л. Рудік, Р. А. Вожегова. Вплив заходів передзбирального комплексу на втрату вологи посівами льону олійного в умовах Півдня України
62
К. М. Карпенко, Т. В. Герасько, С. А. Вдовенко. Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів
68
Я. В. Бєлов. Напрями оптимізації технологій вирощування насіння кукурудзи за умов змін клімату
74
С. С. Пророченко. Накопичення кореневої маси та протиерозійна стійкість ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення
82
О. С. Крамаренко, С. С. Крамаренко, Н. І. Кузьмічова. Ентропійно-інформаційний аналіз ознак росту телиць південної м’ясної породи
88
О. І. Юлевич. Молочна продуктивність корів за використання у раціонах соняшникового та ріпакового шротів
94
О. Ю. Галай, М. М. Луценко. Вплив технології підготовки корів до доїння на установах типу «Карусель» і «Паралель» на процес молоковіддачі
101
С. А. Сідашова. Репродуктивний потенціал ремонтних телиць за різних схем організації відтворення стада промислового молочного комплексу
106
О. Й. Карсунський, К. С. Гарбажій. Вплив природної кормової добавки на динаміку живої маси свиней на відгодівлі
112
Н. П. Шевчук. Продуктивне довголіття родин корів української червоної молочної породи
118

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

О. В. Бойчук, О. В. Цепуріт, І. І. Хилько, С. І. Богданов. Розрахунок  каркасів арок змінного перерізу
123
Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Ферменко, О. В. Савченко, О. В. Майборода. Інтелектуальна система керування електропривода камери телевізійного спостереження
128