Зміст випуску 2 (106), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

А. В. Слюсаренко, А. В. Ключник. Зовнішньоекономічна безпека підприємств аграрного сектора в системі національної безпеки держави: теоретичний аспект4
Н. І. Патика. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України15
О. В. Довгаль, Л. С. Безугла. Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури25
А. С. Кравченко. Функціонування та розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства35
А. А. Дюк. Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві47

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

В. В. Лихочвор, М. О. Андрушко. Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву54
В. Лопушняк, Г. Грицуляк, Т. Якубовски, Б. Барчак, Р. Сав’юк. Формування продуктивності верби енергетичної за повторного внесення осаду стічних вод63
В. В. Любич, І. А. Лещенко. Вихід і якість цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від консистенції ендосперму та водотеплового оброблення71
Ю. О. Щепетільніков. Використання ферментних препаратів для підвищення захисних функцій та зниження стресового впливу у телят80
В. О. Іванов, А. О. Онищенко, Л. В. Засуха, В. Л. Григоренко. Обладнання для двофазної технології вирощування свиней87

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. С. Шебанін, І. П. Атаманюк, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко. Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур95
В. Л. Курило, В. М. Пришляк. Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків104
Б. В. Єгоров, Н. РКордзая. Продовольча безпека країни: особливості білкового харчування населення112
К. М. Горбунова, С. Б. Літвінчук, К. А. Тайхриб, К. О. Яблуновська. Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу120