Зміст випуску 2 (106), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

А. В. Слюсаренко, А. В. Ключник. Зовнішньоекономічна безпека підприємств аграрного сектора в системі національної безпеки держави: теоретичний аспект 4
Н. І. Патика. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України 15
О. В. Довгаль, Л. С. Безугла. Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури 25
А. С. Кравченко. Функціонування та розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства 35
А. А. Дюк. Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві 47

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

В. В. Лихочвор, М. О. Андрушко. Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву 54
В. Лопушняк, Г. Грицуляк, Т. Якубовски, Б. Барчак, Р. Сав’юк. Формування продуктивності верби енергетичної за повторного внесення осаду стічних вод 63
В. В. Любич, І. А. Лещенко. Вихід і якість цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від консистенції ендосперму та водотеплового оброблення 71
Ю. О. Щепетільніков. Використання ферментних препаратів для підвищення захисних функцій та зниження стресового впливу у телят 80
В. О. Іванов, А. О. Онищенко, Л. В. Засуха, В. Л. Григоренко. Обладнання для двофазної технології вирощування свиней 87

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. С. Шебанін, І. П. Атаманюк, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко. Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур 95
В. Л. Курило, В. М. Пришляк. Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків 104
Б. В. Єгоров, Н. РКордзая. Продовольча безпека країни: особливості білкового харчування населення 112
К. М. Горбунова, С. Б. Літвінчук, К. А. Тайхриб, К. О. Яблуновська. Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу 120