Вдосконалення стригальної машинки

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
631.363

Автор
І.І. Ревенко, доктор технічних наук, професор
К.Д. Веселівський, інженер
Національний університет біоресурсів i природокористування України

Анотація
Запропоновано нове технічне рішення застосування стригальної машинки ротаційного типу. Нова стригальна машинка забезпечує підвищення ефективності процесу стрижки овець.

Ключові слова
стрижка, машинка, ніж, гребінка, притискний механізм, привід

Стаття
І.І. Ревенко, К.Д. Веселівський. Вдосконалення стригальної машинки

Список використаних джерел

  1. Патент на КМ 70018. Україна, МПК В26В 25/00. Стригальна машинка ротаційного типу / І. І. Ревенко, К. Д. Веселівський ; заявник та власник Національного університету біоресурсів i природокористування України. — № u 2011 13 005 ; заявл. 04.11.2011 ; опубл. 25.05. 2012, Бюл. № 10.
  2. Патент (Винахід) 72772 С2. Україна. Машинка для стрижки тварин / І. І. Ревенко, В. В. Білько ; заявник та власник Національний аграрний університет. — № 2002042641 ; заявл. 02.04.2002 ; опубл. 15.04.2005, Бюл. № 4.
  3. А.с. 1838092 СССР, МКИ3 B 26 B 19/24. Устройство для стрижки шерсти животных / К. А. Дроздов (СССР). — № 4858997-12 ; заявл. 21.08.90 ; опубл. 30.08.93, Бюл. № 32.
  4. Ревенко І. І. Розробка стригальної машинки ротаційного типу / І. І. Ревенко, К. Д. Веселівський // Праці ТДАТУ. — 2011. — Т. 5, Вип. 11. — С. 65—67.
  5. Ревенко І. І. Машини та обладнання для тваринництва : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, В. І. Ревенко. — К. : Кондор, 2009. — 731 с.

И.И. Ревенко, К.Д. Веселовский. Усовершенствование стригальной машинки ротационного типа.
Предложено новое техническое решение применения стригальной машинки ротационного типа. Новая стригальная машинка повышает эффективность процесса стрижки овец.

I. Revenko, K. Veselivskiy. Improvement of shearing machines of rotational type.
The new technical application of shearing machines of rotational type is proposed. The new shearing machine increases the efficiency of the process of shearing sheep.