Подолання внутрішніх суперечностей – основа подальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 637.5:338.3

Автор
Б. Б. Музика, аспірант
Уманський національний університет садівництва
У статті дослджуються внутрішні суперечності, що перешкоджають стійкому розвитку м’ясопродуктового підкомплексу АПК України. Запропоновано їх класифікацію та характеристику. Висвітлено авторське бачення причинно-наслдкових зв’язків, що переводять суперечності у конфліктну економчну поведінку агентів ринку м’яса та
м’ясопродуктв. Розроблено пропозицї щодо управлінських рішень, які необхідно застосувати для подолання існуючих суперечностей або зниження гостроти конфліктв породжених ними.

Ключові слова: м’ясопродуктовий підкомплекс, суперечність, конфлікт, сільськогосподарські товаровиробники, монополя, ціна, переробні підприємства, споживач, бюджетне обмеження, міжнародні
вимоги.
Стаття
Б. Б. Музика. Подолання внутрішніх суперечностей – основа подальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу

Список використаних джерел:
1. Месель-Веселяк В. Я. Методичні рекомендації щодо формування регіональних виробництв у м’ясопродуктовому підкомплексі / В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Мазуренко. — К. : ННЦ ІАЕ, 2006. — 71 с.
2. Задоя А. О. У пошуках виходу на траєкторію сталого економічного зростання : матеріали колективного обговорення / А. О. Задоя // Економіка України. — 2014. — №7.  — С. 6.
3. Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу / Трегобчук В. М., Пасхавер Б. Й., Юзефович А. Є. та ін. // Економіка АПК. — 2005. — №7.  — С. 3—11.
4. Мудрак Р. П. Чинники цінової динаміки на ринку м’яса та м’ясопродуктів / Р. П. Мудрак // Економіка України. —2009. — № 9. — С. 67—78.
5. Мудрак Р. П. Продовольчий ринок України: ризики та нові можливості в контексті європейської інтеграції / Р. П. Мудрак // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2014. — Випуск 85. — С.220.
6. Томич І. Ф. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: початок шляу : практичний посібник / І. Ф. Томич, Р. Я. Корінець, М. П. Гриценко. — К. : ЕДЕЛЬВЕЙС, 2013.— 96 с.
7. Романів Є. В Україні ціни на продовольство диктують 5-10 найбільших компаній [Електронний ресурс] // Експрес. — 2011. — № 8 (5570). — Режим доступу : http://www.volfoto.inf .ua/pagesi/istomist/statti/2011rik/dm110127/t110203/kazhete/kazhete.htm