Сезонна продуктивність свиноматок французької та датської селекції

УДК 636.42.082.22

М. Г. Повод, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. О. Іжболдіна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. М. Нестеров, аспірант
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна
Вивчались продуктивні якості свиноматок французької та данської селекції впродовж року. Встановлено більш високий рівень продуктивних якостей свиноматок данської селекції порівняно з тваринами французької селекції. Визначено вірогідний вплив факторів «генотип» та «сезон року» на багатоплідність, та низький факторіальний вплив на збереженість поросят впродовж підсисного періоду.

Ключові слова
генотип, свиноматка, відтворювальні якості, сезон року, дисперсійний аналіз. (more…)