Грубань В. А., Гавриш В. І., Калініченко А. В. Визначення сили для відділення качанів кукурудзи

УДК 636.3:636.083.37/575.22:636.3.082.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-10

 

Грубань В. А.
ORCID: 0000-0003-0753-565X
Гавриш В. І.
ORCID: 0000-0001-7055-1674
Миколаївський національний аграрний університет
Калініченко А. В.
ORCID: 0000-0001-7342-3803
Опольский университет, Польща

 

Проаналізовано способи відокремлення качанів кукурудзи від стебел. Досліджено фізичні та механічні властивості кукурудзи. Розроблено математичну модель визначення зусиль для відокремлення качана. Виконано верифікацію моделі з використанням експериментальних даних. Встановлено, що хвильова математична модель дає більш точні результати. Розроблена математична модель може бути використана для розробки конструкції качановідокремлювальних апаратів кукурудзозбиральних машин.

Ключові слова: кукурудза, качан, система сепарації качанів, математична модель.

 

 Визначення сили для відділення качанів кукурудзи

 The determining of the force for corn-cobs separation

 

Список використаних джерел:

 1. Собукола, О. П., Каджихауса, О. Є. Онвука, В. І. та Есан Т. А. (2013). Фізичні властивості насіння високоякісної кукурудзи (сорт Swam 1) (Zea mays) під впливом рівня вологи. Африканський журнал про харчові науки, 7 (1): 1–8.
 2. Демко А., Демко О. Чому втратити урожаю – не збитки, а ста¬тистика? Пропозиція. 2009. № 9. С. 100-104.
 3. Джордж Х. Робертсон; Мельвін Е. Лазар; Джон М. Крохта; Даніель Ф. Фаркас; Джон Л. Бомбен. Спосіб видалення кукурудзи з качана. 1976-04-27 Публікація US4107340A. URL: https://patents.google.com/patent/US4107340A/uk.
 4. Джонатан Е. Рікеттс. Сепарація качанів кукурудзяної подвійної дії та сепаратор качанів кукурудзи 2008-04-22. Публікація US20090264169A1. URL-адреса: https://patents.google.com/patent/US20090264169A1/uk.
 5. Редекоп Лео, Майерле Дін. Збирання качанів кукурудзи. 15.10.2007. Публікація US20100193411A1. URL-адреса: https://patents.google.com/patent/US20100193411.
 6. Кукурузоуборочные машини / К.В. Шатилов, Б.Д. Козачок, А.П. Орехов и др. М .: Машиностроение, 1981. 224 с.
 7. Лі, X. P. та Гао, L. X. (2007). Експериментальне дослідження механізму руйнування стебла ядра кукурудзяного насіння. Угоди CSAE, 23: 47-51.
 8. X, J., Li, X. F., Sun, L., Du, X. and Gao, L. X. (2009). Експеримент з оптимального методу форсування для молотарки насіння кукурудзи, Пер. Китайський соц. Agric. Мах. 40 71-75, 29.
 9. Гао, Л. X., Лі, Ф., Чжан, X. В., Чжан, Ю. Л., Лю, X. та Цзяо, В. П. (2012). Механізм впливу вологи на обмолот насіння кукурудзи, Пер. Китайський соц. Agric. Мах. 42 92-96, 42
 10. Домінгес, Х. Д. А, Сухендро, Е. Л. та Руні, Л. В. (1997). Фактори, що впливають на швидкі криві в’язкого аналізатора для визначення твердості зерна кукурудзи. Журнал зернових наук, 25: 93-102
 11. Шиманек М. (2011). Вплив бланшування на деякі фізичні властивості та переробку качанів солодкої кукурудзи. Технологія харчових продуктів та біопроцесів, 4 (7): 1164–1171.
 12. Akritidis, C. B. 1974. Механічні характеристики стебел кукурудзи щодо характеристик ріжучої лопаті. Журнал досліджень сільськогосподарського машинобудування, 19 (1): 1–12
 13. Есехагбейгі, А., Б. Хосейнзаде та А. А. Масумі. (2009). Вплив вологості та добрив сечовини на згинальні та зсувні властивості стебла ріпаку. Прикладна техніка в сільському господарстві, 25 (6): 947–951.
 14. Прасад, Дж., І С. П. Гупта. (1975). Механічні властивості стебла кукурудзи, пов’язані зі збиранням. Журнал досліджень сільськогосподарського машинобудування, 20 (1): 79–87.
 15. Miu, P. 2016. Теорія, моделювання та дизайн зернозбиральних комбайнів. 1-е видання Нью-Йорк, США: Taylor and Francis Group, LLC.
 16. Сагомонян А.Я. Волны напряжения в силовых средах: навчальне пособіе. М., 1985. 416 с.
 17. Al-Zube, L., Sun, W., Robertson, D., Cool, D. Модуль пружності для стебел кукурудзи. Заводські методи, 14, 11 (2018). URL: https://doi.org/10.1186/s13007-018-0279-6
 18. Ерофеев В.И., Кажаев В.В., Семерикові Н.П. . Волны в стержнях. Дисперсія. Диссипація. Нелінейність. М .: Физматлит, 2002. 208 с.
 19. Шиманек, М. 2011. Вплив бланшування на деякі фізичні властивості та переробку качанів солодкої кукурудзи. Технологія харчових продуктів та біопроцесів, 4 (7): 1164–1171.
 20. 20. Каліян Н., Морей Р. В. Характеристики ущільнення качанів кукурудзи. Технологія переробки палива. 2010, 91, 559–565. doi: 10.1016 / j.fuproc.2010.01.001
 21. Аль-Мітеуті, М. І., А. Ях’я, М. Разіф та Н. Мат. 2019. Фізико-механічні властивості рослини солодкої кукурудзи. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 21 (4): 152–160.

 

В. А. Грубань, В. И. Гавриш, А. В. Калиниченко. Определение силы для разделения початков кукурузы

Проанализированы способы отделения початков кукурузы от стеблей. Изучены физические и механические свойства кукурузы. Разработана математическая модель определения усилий для отделения початка. Выполнена верификация математической модели с использованием экспериментальных данных. Установлено, что волновая математическая модель дает более точные результаты. Разработанная математическая модель может быть использована для разработки конструкции початкоотделительных аппаратов кукурузоуборочных машин.

Ключевые слова: кукуруза, початок, система сепарации початков, математическая модель.

 

Hruban V., Havrysh V., Kalinichenko A. The determining of the force for corn-cobs separation

There has been an increase in demand of corn in the world. This requires the use of high-performance agricultural machinery, including combine harvesters. However, corn harvesters have high grain losses and their apparatuses must be improved. The aim of the article is justification of corn picker operation by developing a mathematical model of the process of cobs separation in the complex combination several forces. To verify this model the results of the simulation were compared to experimental data. The wave theory has proved to be more accurate compared to the static model. The results of the theoretical researches of the methods of corn-cobs separation from stems are given and mathematical models are worked out. The technological process of corn-cobs separation fulfilled by the combination of different forces is considered, and the valuation of the resulting tension. The technological process of cobs separation is considered in combination of many forces, and making assessments of the resultant tension. Further research will be focused on the intensification of this process by the integration of stretching the stalk together with its twisting.

Keywords: corn, cob, separation, cob separation system, mathematical model.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

hruban.pdf
hruban.pdf

Федорчук М. І., Коваленко О. А., Гавриш В. І., Чернова А. В., Грубань В. А. Енергетична оцінка технології вирощування сорго в умовах Півдня Миколаївської області

УДК 633.17

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-05

 

М. І. Федорчук, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID: 0000-0001-7028-0915
О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID: 0000-0002-2724-3614
В. І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
ORCID: 0000-0001-7055-1674
А. В. Чернова, здобувач
ORCID: 0000-0003-4380-9320
В. А. Грубань, кандидат технічних наук, доцент
ORCID: 0000-0003-0753-565Х
Миколаївський національний аграрний університет

 

В умовах посушливого клімату Миколаївської області і коливань температури по роках важливим напрямком підвищення продуктивності ріллі є вирощування посухостійких культур і вдосконалення технологічних прийомів, спрямованих на створення високопродуктивних агроценозів.

Культурою, що здатна протистояти високим температурним режимам і тривалим посухам, є сорго: для створення 1 кг сухої речовини воно витрачає води майже в 1,5 рази менше, ніж кукурудза і в 2 рази менше, ніж зернові культури. Цінність його обумовлена також універсальністю використання, здатністю давати стабільні врожаї, можливістю вирощування на малопродуктивних ґрунтах.

У статті висвітлено результати дослідження енергетичної ефективності вирощування цукрового та зернового сорго в умовах кліматичних змін.

Ключові слова: енергетичний еквівалент, коефіцієнт енергетичної ефективності, енергетичні витрати, сорго зернове сорго цукрове, біопаливо, енергетична ефективність.

 

  Енергетична оцінка технології вирощування сорго в умовах Півдня Миколаївської області

Energy evaluation of sorghum growing technology in the South of Mykolaiv region

 

Список використаних джерел:

 1. Lan Tian Ren, Zu Xin Liu, Tong Yang Wei, Guang Hui Xie. (2012). Evaluation of energy input and output of sweet sorghum grown as a bioenergy crop on coastal saline-alkali land. Energy. 47. 166-173. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2012.09.024
 2. Ikoeva V.A., Okazova Z.P. Efficiency of cultivation of sweet sorghum for green fodder and silage in the steppe zone of the republic of north Ossetia-Alania. Modern problems of science and education. №5. URL: https://www.science-education.ru/en/article/view?id=14633
 3. Krzysztof Józef Jankowski, Bogdan Dubisa, Mateusz Mikołaj Sokólski, Dariusz Załuski, Piotr Bórawskia, Władysław Szempliński. (2020). Productivity and energy balance of maize and sorghum grown for biogas in a large-area farm in Poland: An 11-year field experiment. Industrial Crops & Products. 112326. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112326.
 4. Iosvany López-Sandin, Guadalupe Gutiérrez-Soto, Adriana Gutiérrez-Díez, Nancy Medina-Herrera, Edgar Gutiérrez-Castorena1 and Francisco Zavala-García. Evaluation of the Use of Energy in the Production of Sweet Sorghum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Under Different Production Systems. Energies. 2019. 12. 1713; doi:10.3390/en12091713
 5. Su, Y.; Zhang, P.; Su, Y. An overview of biofuels policies and industrialization in the major biofuel producing countries. Sust. Energ. Rev. 2015. 50. Р. 991‒1003.
 6. Rocha, A.; Araújo, A.; Carvalho, A.; Sepulveda, J. A. New Approach for Real Time Train Energy Efficiency Energies. 2018. 11. doi:10.3390/en11102660.
 7. Haciseferogullari, H.; Acaroglu, M.; Gezer, I. Determination of the energy balance of the sugar beet plant. Source. 2003. 25. Р. 15‒22.
 8. Pervanchon, F.; Bockstaller, C.; Girardin, P. Assessment of energy use in arable farming systems by means of an agro-ecological indicator: the energy indicator. Syst. 2002. 72. Р. 149‒172.
 9. Larnaudie, V.; Rochon, E.; Ferrari, M. D.; Lareo, C. Energy evaluation of fuel bioethanol production from sweet sorghum using very high gravity (VHG) conditions. Energ. 2016. 88. Р. 280‒287.
 10. Mathur, S.; Umakanth, A. V.; Tonapi, V. A.; Sharma, R.; Sharma, M. K. Sweet sorghum as biofuel feedstock: recent advances and available resources. Biofuels. 2017. 10. Р. 146.
 11. Bai, Y.; Luo, L.; van der Voet, E. Life cycle assessment of switchgrass-derived ethanol as transport fuel. The J. Life Cycle Assess. 2010. 15. Р. 468‒477.
 12. Mishra, J. S.; Kumar, R.; Rao, S. S. Performance of sweet sorghum (Sorghum bicolor) cultivars as a source of green fodder under varying levels of nitrogen in semi-arid tropical India. Sugar Tech. 2017. 19. Р. 532‒538.
 13. Cosedido, V.; Vacas, R.; Macarulla, B.; Gracia, M. P.; Igartua, E. Agronomic and digital phenotyping evaluation of sweet sorghum public varieties and F1 hybrids with potential for ethanol production in Maydica. 2013. 58. Р.42‒53.
 14. Barcelos, C. A.; Maeda, R. N.; Santa Anna, L. M.; Pereira, N. Sweet sorghum as a whole-crop feedstock for ethanol production. Biomass bioenergy. 2016. 94. рр. 46‒56.
 15. Bonin, C. L.; Heaton, E. A.; Cogdill, T. J.; Moore, K. J. Management of sweet sorghum for biomass Sugar tech. 2016. 18. рр. 150‒159.
 16. Amaducci, S., Colauzzi, M., Battini, F., Fracasso, A., Perego, A., 2016. Effect of irrigation and nitrogen fertilization on the production of biogas from maize and sorghum in a water limited environment. J. Agron. 76. рр. 54–65.
 17. Біоенергетична оцінка соргових культур /[В.Л. Курило, О.В. Яланський, В.Л. Гамандій та ін.] . Збірник наукових праць ІБКІЦБ. 2012. Вип.14. С. 554-558.
 18. Біоенергетична продуктивність цукрового сорго залежно від умов азотного живлення / [В.В. Іваніна, А.О. Сипко, Г.А. Сінчук та ін.]. Біоенергетика. № 2. С. 25-27.
 19. Бойко М.О. Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. Вип.3 (91). С.96-104.
 20. Тараріко Ю.О. Біоенергетичне аграрне виробництво в Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 2011. № 7. С. 9-13.
 21. Вахрушев H.A., Антипенко Л.Н. Энергетическая эффективность технологии производства сорго / Тезисы докладов на международной научно-практической конференции «Селекция, семеноводство, технология возделывания и переработки сорго». Зерноград, С. 24-25.
 22. Алабушев A.B., Антипенко Л.Н. Энергетическая оценка производства сорговых культур. Зерновые и кормовые культуры (селекция, семеноводство, технология возделывания). Зерноград, 2000. С. 4-6.
 23. Іваніна В. В., Сипко А. О., Сінчук Г. А Біоенергетична продуктивність цукрового сорго залежно від умов азотного живлення. Біоенергетика. 2014. № 2. С. 25–27.
 24. Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Николаеве: веб-сайт. URL: [http://www.pogodaiklimat.ru/history/33846_2.] (дата звернення: 02.11.2020).
 25. Melike E.Bildirici Economic growth and biomass energy. Biomass and Bioenergy. Volume 50, March 2013, Pages 19-24.
 26. Anthony Turhollow; Robert Perlack; Laurence Eaton and others The updated billion-ton resource assessment. Biomass and Bioenergy, Volume 70, 2014; pp. 149-164. URL: [https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/47693] (дата звернення: 02.11.2020)
 27. Мatthew W. Veal, Assistant Professor and Extension Specialist Mari S. Chinn, Associate Professor Matthew B. Whitfield Sweet Sorghum Production to Support Energy and Industrial Products. North Carolina Cooperative Extension. 2014 – 8 р. [http://content.ces.ncsu.edu/sweet-sorghum-production-to-support-energy-and-industrial-products].
 28. Todd Pfeiffe, Michael Montros Sweet Sorghum for Biofuel. University of Kentucky, URL: [https://www.uky.edu/ccd/sites/www.uky.edu.ccd/files/sorghumbiofuel.pdf] (дата звернення: 02.11.2020).
 29. Seied Naser Eshaghi Sardrood Effect of chemical fertilizers and bio-fertilizers application on some morpho-physiological characteristics of forage sorghum / Seied Naser Eshaghi Sardrood, Amin Bagheri Pirouz and Behzad Shokati. International journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 (2), Pages 223 – 231, 2013 URL: [http://eprints.icrisat.ac.in/11527/1/IJAPP_4_2_223_231_2013.pdf] (дата звернення: 02.11.2020).

 

М. И. Федорчук, О. А. Коваленко, В. И. Гавриш, А. В. Чернова, В. А. Грубань. Энергетическая оценка технологии выращивания сорго в условиях юга Николаевской области

В условиях засушливого климата Николаевской области и колебаний температуры по годам важным направлением повышения продуктивности пашни является выращивание засухоустойчивых культур и совершенствование технологических приемов, направленных на создание высокопроизводительных агроценозов. Культурой, которая способна противостоять высоким температурным режимам и длительным засухам, является сорго: для создания кг сухого вещества оно тратит воды почти в 1,5 раза меньше, чем кукуруза и в 2 раза меньше, чем зерновые культуры. Ценность его обусловлена также универсальностью использования, способностью давать стабильные урожаи, возможностью выращивания на малопродуктивных почвах. В статье проведена оценка энергетической эффективности выращивания сахарного и зернового сорго в условиях климатических изменений.

Ключевые слова: энергетический эквивалент, коэффициент энергетической эффективности, энергетические затраты, сорго зерновое сорго сахарное, биотопливо, энергетическая эффективность.

 

M. Fedorchuk, O. Kovalenko, V. Havrish, A. Chernova, V. Hruban. Energy evaluation of sorghum growing technology in the South of Mykolaiv region

In the conditions of a high drought of climate of the Nikolaev area and fluctuations of temperature on years the important direction of increase of productivity of arable land is cultivation of drought-resistant cultures and improvement of the technological receptions directed on creation of highly productive agrocenoses. Sorghum is a crop that can withstand high temperatures and prolonged droughts: to consume one kg of dry matter, it consumes almost 1.5 times less water than corn and 2 times less than cereals.  Its value is also due to the versatility of use, the ability to give stable yields, the possibility of growing on unproductive soils. This article evaluates the energy efficiency of growing sugar and grain sorghum in the context of climate change.

 Keywords: energy equivalent, energy efficiency coefficient, energy costs, grain sorghum, sweet sorghum, biofuel, energy efficiency.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

fedorchuk.pdf
fedorchuk.pdf

Огляд сучасного стану механізованого збирання кукурудзи на зерно та перспективи розвитку

УДК 631.355.072/1

В. А. Грубань, кандидат технічних наук
А. П. Галєєва, кандидат педагогічних наук, доцент
М. Ю. Шатохін, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто та проаналізовано динаміку зростання збільшення посівів кукурудзи. Проведено аналіз стану вітчизняного парку кукурудзозбиральної техніки. Запропоновано основні напрями підвищення кількості збирання кукурудзи.

Ключевые слова: кукурудзозбиральна техніка, втрати, сезонне навантаження, технічне забезпечення, урожай.

Огляд сучасного стану механізованого збирання кукурудзи на зерно та перспективи розвитку. (текст статті)

An overview of the current state of mechanized harvesting of corn for grain and prospects for development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Агропромышленный комплекс Украины: тенденции и перспективы развития: Информ.-аналит. сборник / ред. П.Т. Саблука и др. – К. : ИАЕ УААН, 2010, – 782 с.
2. Иващенко О. Кукуруза – культура больших возможностей /О. Иващенко, О. Герасименко // Предложение. – 2001. – № 4. – С. 54-62.
3. Благодатный В.И. Экономические и социальные аспекты развития кукурузопроизводства в условиях южной степи / В.И. Благодатный, Ю.О. Лавриненко, Г.Е. Жуйков, // Вісник аграрної науки Причорномор´я. ― Миколаїв : МДАА, 2001. – С. 88―96.
4. Кивер В.Х. Производство пищевой кукурузы в Украине / В.Х. Кивер, И.М. Семеняка // Вісник аграрної науки. – 2004. – №7. – Спец. випуск 3(12). – Т.2. – С. 26―30.
5. Грушка Я. Монография про кукурузу / Я. Грушка – М. : Колос, 1965, – 751 с.
6. Farm Production Expenditure/ 2008 Summari – United States Departament of Agriculture. National Agriculture Statistics service, 2015, – 175 с.
7. Бондаренко О.В. Оценка современного состояния отечественного парка кукурузоуборочных машин / О.В. Бондаренко // Праці Таврійського державного університету. ― Мелітополь : ТДАТУ, 2010. ― Т.1, вип. 11, – С. 184―192.
8. Статистичний щорічник України за 2014 рік. Державний комітет статистики України. — К. : Консультант, 2015. — 534 с.
9. Петров В.М. Обеспечение зерноуборочными комбайнами сельського хозяйства Украины и зарубежных стран [Електронний ресурс] / В.М. Петров, А.В. Токар // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва : зб. наук. пр. – 2009. – № 6. (Серія “Економічні науки”). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2010_6.
10. Програма виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2005 рр. : Постанова КМ України від 30.03.1998 р. № 403.
11. Бондар М. Нету альтернативы отечественному комбайнированию / Бондар М. // Техника АПК. – 2002. – №10―11, – С. 6―7.
12. Войтюк Д.Г. Учебная проблема настоящего – обновление парка зерноуборочных комбайнов / Войтюк Д. Г. // Техника АПК. – 2001. – №4, – С. 21.
13. Демьяненко С. Общая аграрная политика ЕС: сущность, тенденции и значение для Украины / С. Демьяненко // Экономика Украины. – 2003. – №3. – С. 80 – 86.
14. Кукурузоуборочные машины / К.В. Шатилов, Б.Д. Козачок, А.П. Орехов и др. – М. : Машиностроение, 1981, – 224 с.
15. Грубань В.А. Современное состояние технического обеспечения уборки урожая кукурузы / В.А. Грубань, О.Р. Полишкевич // Motrol: Commission of Motorisation Energetics in Agriculture. – Volume 16, No 2, Lublin 2014, – С. 83–89.
16. Грубань В.А. Методика и экспериментальные исследования морфологических и прочностных характеристик оберток кукурузы / В.А. Грубань, А.В. Бондаренко // Motrol: Commission of Motorization Energetics in Agriculture. ― Volume 17, No 2, Lublin 2015, – С. 85-93.
17. Хайлис Г.А. Механика растительных материалов. / Хайлис Г.А., Федорусь Ю.В. – Луцк : ЛГТУ, 2004. – 302 с.
18. Метрофанов О. Надежность отечественных зерноуборочных комбайнов – мифы и реальность / Метрофанов О. // Техника АПК. – 2004. – № 12. – С. 22 – 23.
19. Грубань В.А. Определение физико-механических свойств стебли кукурузы / В.А. Грубань, О.И. Ракул, В.Е. Пилип // Конструирование, производство и эксплуатация сельськохозяйственных машин. – Кировоград : КНТУ, 2010. – Вып. 40, Ч. ІІ. ― С. 80−85.
20. Погорелый Л. В. Сравнительный анализ конструкций и эксплуатационных показателей зерноуборочных комбайнов / Погорелый Л. В., Коваль С. М. // Сельхозтехника Украины. – 1997. – 32. – С. 8 – 10.
21. Гаркуша О.М. : Сущность, состояние и основные проблемы развития рынка АПК / Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2001. – вип.1 – С. 3 – 7.
22. Саченко В. Тенденции развития сельськохозяйственной техники (по материалам виставки «Agritechnica-2003») / Саченко В., Коваль С.М. // Техника АПК. – 2004. ― № 1―2. – С. 8―12.
23. Петунина И.А. Технологии уборки кукурузы на зерно в початках / И.А. Петунина // Энерго- и ресурсосбережение производственных процессов АПК : сб. науч. тр. / КубГАУ. — Краснодар, 2000. — Вып. 382(410). — С. 67—72.
24. Машины для уборки и послеуборочной обработки кукурузы / Е.И. Трубилин, B.C. Кравченко, Ю.Д. Северин и др. — Краснодар : КубГАУ, 2000. — 35 с.
25. Ресурсосберегающие технологические процессы уборки кукурузы на зерно и силос / Шоков Н.Р., Рыбалкин П.Н., Карпенко В.Д. и др. — Краснодар : 1998. — 56 с.
26. Anazodo U.G.N., Wall G.L., Norris E.R. Corn physical and mechanical properties as related to combine cylinder performance // Canadian agricultural engineering, 1981, №23., – PP. 23―30.
27. Проспект на кукурузоуборочные комбайны фирмы «John Deere». ― США, 2003.
28. Проспект на кукурузоуборочные адаптеры фирмы «INTERNATIONAL HARVESTER». ― США, 2005.
29. Проспект на кукурузоуборочные адаптеры фирмы «МсCormeek». ― США, 2004.
30. Проспект на кукурузоуборочные адаптеры фирмы «Сalmer». ― Німеччина, 2005.
31. Проспект на кукурузоуборочные адаптеры фирмы «GERINGHOFF». ― Німеччина, 2005.
32. Протокол №33-87-83 приемочных испытаний комбайна кукурузоуборочного трехрядного прицепного ККП-3 к тракторам класса 30 кН / Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. — Херсон, 1983. — 108 с.

В. А. Грубань, А. П. Галеева, М. Ю. Шатохин. Обзор современного состояния механизированной уборки кукурузы на зерно и перспективы развития.

В статье рассмотрены и проанализированы динамика роста и увеличение посевов кукурузы. Проведен анализ отечественного парка кукурузоуборочной техники. Предложены основные направления повышения количества уборки кукурузы.

V. Gruban, A. Haleeva, M. Shatohin. An overview of the current state of mechanized harvesting of corn for grain and prospects for development.

In the article the dynamics of growth of the increase of corn crops is considered and analyzed. The analysis of the state of the national park of maize harvesting equipment was carried out. The main directions of increasing the amount of corn harvesting are offered

Випуск №2 (94), 2017

Development of compositional scheme of technological module for corn-harvesting

UDC 631.555:631.355

V. Hruban’, аssistant
Mykolayiv National Agrarian University

The paper presents the results of researches of constructive features of existing basic corn-harvesting machinery models and off ers new compositional scheme of technological module for corn-harvesting. The paper presents the results of constructive features of existing basic cornharvesting machinery models with cob-peeling, major drawbacks of their constructive solutions are analyzed. A new layout scheme of multiple-action technological modules possible to use when harvesting corn for grains, seeds or sugar-corn was off ered. A principally new construction of a trailed corn-harvesting combine with cob-peeling adapted to modern requirements and machine works was off ered. The universal multiple-action technological module design increases the eff ectiveness of corn-harvesting and meets international specifi cation in quality, standardization and certifi cation.

Keywords: corn, corn-harvesting machinery, technological module, peeling rollers, clamp device, wrap cobs, cob peeling.

Development of compositional scheme of technological module for corn-harvesting. (текст статті)

Development of compositional scheme of technological module for corn-harvesting. (анотація)

Referenses:
1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: інформ.-аналіт. зб. / за ред. П.Т. Cаблука та ін. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – Вип. 6. – 763 с.
2. Погорілий Л.В. Зернозбиральна техніка: проблеми, альтернативи, прогноз / Л.В. Погорілий, С.М. Коваль // Техніка АПК. – 2003. – № 7. – С.4-7.
3. Статистичний щорічник України за 2008 рік. / Державний комітет статистики України ; За ред. О.Г. Осауленка. – К. : Консультант, 2009. – 576 с.
4. Тихоненко О.В. Забезпеченість сільського господарства зернозбиральною технікою як запорука ефективності зернового господарства / О. В. Тихоненко // Економіка АПК. – 2008. – № 7. – С. 36-41.

В. А. Грубань. Розробка компонувальної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи з очисткою качанів.

У статті представлено результати досліджень конструктивних особливостей існуючих базових моделей кукурудзозбиральної техніки з очисткою качанів, проаналізовано основні недоліки їх конструктивних рішень. Запропоновано нову компонувальну схему технологічного модуля багатофакторної дії з можливістю його використання для збирання кукурудзи на зерно, насінневої та цукрової кукурудзи. Запропоновано принципово нову конструкцію начіпного кукурудзозбирального комбайна з очисткою качанів, адаптованого до сучасних вимог та стану механізованих робіт. Розробка універсального технологічного модуля багатофакторної дії підвищує ефективність процесу збирання кукурудзи та відповідає міжнародним вимогам якості, стандартизації та сертифікації.

В. А. Грубань. Разработка компоновочной схемы технологического модуля для уборки кукурузы с очисткой початков.

В статье представлены результаты исследований конструктивных особенностей существующих базовых моделей кукурузоуборочной техники с очищением початков, проанализированы основные недостатки их конструктивных решений, предложена новая компоновочная схема технологического модуля для уборки кукурузы.
Эффективность применения технологического модуля многофакторного действия при уборке кукурузы на зерно по сравнению с базовым комбайном заключается в сокращении эксплуатационных расходов за счет повышения производительности и изменения качественных и количественных показателей собранной продукции.

Зміст випуску 4 (92), 2016

Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно

УДК 631.355.072/1

А. П. Галєєва, кандидат педагогічних наук, доцент
В. А. Грубань, здобувач

У статті представлено обґрунтування результатів досліджень конструкційних особливостей існуючих качановідокремлювальних апаратів та аналіз основних недоліків розглянутих конструктивних рішень, запропоновано нову конструктивну схему технологічного модуля, адаптованого до сучасних умов проведення збиральних робіт.

Ключові слова: кукурудзозбиральна техніка, технологічний модуль, багатофакторний вплив, експериментальні дослідження, польові випробування.

Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно. (текст статті)

The rationale options of tecnology module for many factors action corn collection. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гребенюк Г.І. Конструктивно-технологічні передумови вдосконалення качановідокремлювальних пристроїв кукурудзозбиральних машин / Г.І. Гребенюк, Д.В. Кузенко, О.В. Бондаренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 1999. – Вип. 7. – С. 32-36.
2. Демко А. Чому втрати урожаю – не збитки, а статистика? / А. Демко, О. Демко // Пропозиція. – 2009. – № 9. – С. 100-104.
3. Пат. 71945 Україна, МПК А01D 45/02. Пристрій для відокремлення качанів кукурудзи багатофакторної дії / Бондаренко О.В., Ракул О.І. – № u201203210; заявл. 19.03.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.
4. Пат. 73808 Україна, МПК А01D 45/02. Стенд для досліджень технологічних характеристик качановідокремлювальних апаратів кукурудзозбиральних машин / Бондаренко О.В., Ракул О.І., Пилип В.Є. – № u201203176; заявл. 19.03.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
5. Резниченко И.И. Исследование кинематического режима работы початкоотделяющего аппарата пиккерно-стрипперного типа / И.И. Резниченко // Тракторы и сельхозмашины. – 1983. – № 4. – С. 19-20.
6. Кукурузоуборочные машины / К.В. Шатилов, Б.Д. Козачок, А.П. Орехов и др. – М. : Машиностроение, 1981. – 224 с.

А. П. Галеева, В. А. Грубань. Обоснование параметров технологического модуля для сбора кукурузы на зерно.

В статье представлены результаты исследований конструкционных особенностей существующих початкоотделительных аппаратов и анализ основных недостатков их конструктивных решений, предложена новая конструктивная схема технологического модуля, адаптированого к современным условиям проведения уборочных работ.

A. Haleeva, V. Hruban. The rationale options of tecnology module for many factors action corn collection.

In this paper the studied results of structural features of existing corn picker were given and also was analysed the major drawbacks of their design solutions. It was proposed a new structural scheme of corn picker which was adopted to the new conditions of harvesting work.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Обґрунтування компоновочної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.355.072/1

Автор
В.А. Грубань, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Представлено результати досліджень конструктивних особливостей існуючих базових моделей кукурудзозбиральної техніки, зроблено оцінку та аналіз основних недоліків, запропоновано нову компонувальну схему технологічного модуля для збирання кукурудзи.

Ключові слова
кукурудза, кукурудзозбиральна техніка, очистка качанів, технологічний модуль
(більше…)

Обґрунтування компоновочної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
631.355.072/1

Автор
В.А. Грубань, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Представлено результати досліджень конструктивних особливостей існуючих базових моделей кукурудзозбиральної техніки, зроблено оцінку та аналіз основних недоліків, запропоновано нову компонувальну схему технологічного модуля для збирання кукурудзи.

Ключові слова
кукурудза, очистка качанів, кукурудзозбиральна техніка, технологічний модуль
(більше…)