Особливості відтворювальної здатності вівцематок асканійської тонкорунної породи

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
636.32/38.082.4

Автор
В. М. Іовенко, доктор сільськогосподарських наук
О. В. Іванина, аспірант
Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, Україна

Анотація
Запропоновано алгоритм розрахунку коефіцієнту відтворювальної здатності вівцематок. Встановлено фактори, що впливають на рівень розвитку цієї ознаки у тварин асканійської тонкорунної породи.

Ключові слова
вівцематки, багатопліддя, вік, відтворювальна здатність, класи розподілу
(more…)

Залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.32/38.082.12

Автор
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С.П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
В.М. Іовенко, доктор сільськогосподарських наук
Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”, Україна

Анотація
Досліджено зв’язок рівня гетерозиготності за окремими білковими локусами із загальною кількістю виявлених антигенних факторів особин. Виявлено залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів, що дозволить значно підвищити ефективність селекційно-племінної роботи у вівчарстві.

Ключові слова
антиген, вівці, імуногенетика, маркер, продуктивність, селекція
(more…)