Зміст випуску 4 (92), 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. Н. В. Потриваєва, І. В. Агеєнко.  Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством.
12. О. М. Вишневська, О. О. Христенко. Індикатори формування економічної безпеки держави.
23. І. В. Гончаренко, А. Ю. Козаченко. Експорт аграрної продукції регіону в контексті глобальних тенденцій.
33. О. Д. Витвицька, А. В. Виборна. М’які батарейки із відходів деревини як інноваційне джерело енергії.
41. Ю. А. Кормишкін.  Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва.
51. С. О. Горбач. Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці.
61. О. А. Боднар. Інституційне забезпечення сільського розвитку.
70. О. С. Альбещенко. Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

77. В. В. Базалій, Є. О. Домарацький, А. В. Добровольський. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику.
85. М. М. Корхова, О. А. Коваленко, А. В. Шепель. Оцінка енергетичної ефективності вирощування пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву насіння.
92. Т. В. Сахно, В. П. Петренкова. Вміст фенольних сполук та морфометричні показники у зразків-диференціаторів соняшнику за умов ураження вовчком. 
101. В. Г. Кушнеренко, М. В. Шугаєва. Ріст молодняку свиней як один з основних показників продуктивності.
106. Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко, С. І. Пентилюк. Гематологічні особливості ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (АCIPENSERIFORMES).
114. Є. М. Зайцев. Співвідносна мінливість селекційних ознак молочної худоби голштинської породи.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

121. V. Havrysh, M. Shatohin.  Alternative fuels and effect on agricultural machines’ efficiency.
128. V. Hruban’. Development of compositional scheme of technological module for corn-harvesting.
137. Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур.
143. О. С. Садовой. Сравнительный анализ массостоимостных показателей однофазных трансформаторов и реакторов с прямоугольными и шестигранными сечениями стержней стержневого витого магнитопровода. 
154. Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко, О. В. Савченко, О. С. Кириченко. Синтез слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна.

Редакція випуску 4 (92), 2016