Зміст випуску 1 (101), 2019

 

Титульний лист
Зміст  
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  
I. Honcharenko, О. Kuzmin, E. Neroznak, N. Skybinskyi.  Implementation of the economic model of closed-loop in the Mykolayiv region 4
Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Н. І. Заяць. Соціально-репутаційний капітал підприємства: сутність, складові, оцінювання 10
Н. В. Потриваєва, О. В. Довгаль. Теорії регіонального розвитку та їх вплив на розвиток сільських територій 18
І. Г. Крилова, Г. В. Коваленко, І. С. Поточилова. Чинники впливу на продуктивність праці з позиції забезпечення можливостей людського розвитку 24
М. П. Міняйло, Н. І. Галунець. Особливості процесу децентралізації в Миколаївській області 31
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Р. А. Вожегова, А. І. Кривенко. Вплив біопрепаратів на врожайність і якість пшениці озимої в умовах Півдня України 39
А. О. Семенов, І. В. Короткова, Т. В. Сахно, М. М. Маренич. Використання агрономічного потенціалу УФ-С випромінювання для підвищення передпосівних якостей насіння моркви 47
Є. О. Домарацький, В. В. Базалій, О. О. Домарацький. Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін 53
Д. О. Шацман. Ефективне виробництво зерна кукурудзи за повторного вирощування та різних систем захисту в Лівобережному Лісостепу України 63
Л. О. Стріха, Т. В. Підпала, О. С. Крамаренко. Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва м’ясних напівфабрикатів 70
Д.- В. Д. Пасєчко, В. Г. Кушнеренко, Л. М. Дашевська. Використання кореляційно-регресійної і логістичної моделей для оцінки втрат молочного скотарства від теплового стресу 77
Л. В. Бакланова. Активність ферментів крові лактуючих корів  за різних показників об’ємно-вагового коефіцієнта та числа лактацій 84
І. С. Слюсаренко. Екстер’єр та інтенсивність росту помісних ярок F1, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами м’ясних порід 90
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Т. О. Мороз, В. С. Ендрес. Переваги гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі 96
Л. С. Патрєва. Нові вимоги до маркування харчових продуктів 103
М. О. Радіонов, Д. Д. Марченко, В. М. Курепін. Визначення основних напрямів профілактики травматизму на підприємствах сільського господарства 111
В ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ
В. В. Мельніченко. Основні наукові  підходи до менеджменту у сучасній освіті 118