Зміст випуску 1 (101), 2019

 

Титульний лист
Зміст 
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
I. Honcharenko, О. Kuzmin, E. Neroznak, N. Skybinskyi.  Implementation of the economic model of closed-loop in the Mykolayiv region4
Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Н. І. Заяць. Соціально-репутаційний капітал підприємства: сутність, складові, оцінювання10
Н. В. Потриваєва, О. В. Довгаль. Теорії регіонального розвитку та їх вплив на розвиток сільських територій18
І. Г. Крилова, Г. В. Коваленко, І. С. Поточилова. Чинники впливу на продуктивність праці з позиції забезпечення можливостей людського розвитку24
М. П. Міняйло, Н. І. Галунець. Особливості процесу децентралізації в Миколаївській області31
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Р. А. Вожегова, А. І. Кривенко. Вплив біопрепаратів на врожайність і якість пшениці озимої в умовах Півдня України39
А. О. Семенов, І. В. Короткова, Т. В. Сахно, М. М. Маренич. Використання агрономічного потенціалу УФ-С випромінювання для підвищення передпосівних якостей насіння моркви47
Є. О. Домарацький, В. В. Базалій, О. О. Домарацький. Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін53
Д. О. Шацман. Ефективне виробництво зерна кукурудзи за повторного вирощування та різних систем захисту в Лівобережному Лісостепу України63
Л. О. Стріха, Т. В. Підпала, О. С. Крамаренко. Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва м’ясних напівфабрикатів70
Д.- В. Д. Пасєчко, В. Г. Кушнеренко, Л. М. Дашевська. Використання кореляційно-регресійної і логістичної моделей для оцінки втрат молочного скотарства від теплового стресу77
Л. В. Бакланова. Активність ферментів крові лактуючих корів  за різних показників об’ємно-вагового коефіцієнта та числа лактацій84
І. С. Слюсаренко. Екстер’єр та інтенсивність росту помісних ярок F1, одержаних від схрещування маток цигайської породи з баранами м’ясних порід90
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Т. О. Мороз, В. С. Ендрес. Переваги гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі96
Л. С. Патрєва. Нові вимоги до маркування харчових продуктів103
М. О. Радіонов, Д. Д. Марченко, В. М. Курепін. Визначення основних напрямів профілактики травматизму на підприємствах сільського господарства111
В ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ
В. В. Мельніченко. Основні наукові  підходи до менеджменту у сучасній освіті118