Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування

УДК353.9

О. В. Лазарєва, кандидат економічних наук, доцент
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

У статті висвітлено особливості проведення соціально-економічної та екологічної діагностики сільськогосподарського землекористування. Проаналізовано основні соціально-економічні показники, що характеризують розвиток землекористування. Обґрунтовано завдання щодо побудови концепції формування аграрної політики у землекористуванні.

Ключові слова
земельні ресурси, суб’єкти господарювання, сільськогосподарське землекористування, аграрна політика, природно-ресурсний потенціал. (more…)

Діагностика соціально-економічного стану регіону

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
353.9

Автор
О. В. Лазарєва, кандидат економічних наук, доцент
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Анотація
У статті висвітлено питання діагностики соціально-економічного стану регіону, запропоновано компоненти та індикатори управління регіональним розвитком. Встановлено, що для дослідження проблеми регіональної діагностики необхідно врахувати не тільки економічні, а й соціальні та екологічні показники. Подано аргументи доцільності факторного аналізу та побудови динамічних рядів для обґрунтування регіонального розвитку.

Ключові слова
концепції діагностики, напрямки регіонального розвитку, індикатори управління регіональним розвитком, показники управління регіональним розвитком, компоненти управління регіональним розвитком
(more…)