Зміст випуску 3 (91), 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська  Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави.
13. Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні.
20. В. І. Криленко. Регіональні аспекти інноваційної політики розвитку аграрного сектора.
26. І. В. Белоус.Перспективи розвитку виноградарства і виноробства Миколаївської області України.
38. В. П. Рибачук.  Загальнодержавний та регіональний вимір ефективності аграрного виробництва України.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

50. В. В. Гамаюнова, В. І. Шевель. Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України.
62. Л. К. Антипова. Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни.
69. В. Ф. Дворецький, Т. В. Глушко. Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України. 
79. В. П. Миколайко. Фотосинтетичний потенціал та інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного на насіння залежно від агротехнологічних прийомів його вирощування.
89. Ю. І. Івасюк. Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду.
96. М. О. Бойко. Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України.
104. Л. В. Постоленко. Ріст та розвиток смородини чорної залежно від використання мульчування та зрошення.
116. А. М. Лихочвор. Вплив добрив на формування продуктивності рижію.
124. Л. С. Патрєва. Перспективи міжнародного співробітництва України у сфері безпечності та якості харчових продуктів.
135. І. Б. Баньковська.Аналіз якості туш і м’яса свиней різних комерційних генотипів.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

145. L. Vakhonina.  Interaction of harmonic waves with a thin elastic circular inclusion under conditions of smooth contact.
159. А. А. Ставинский, О. О. Пальчиков, О. О. Плахтырь. Распределение индукции в рабочем зазоре аксиального
асинхронного двигателя.

169. D. Marchenko. Tribological research on the process of wear of a friction pair «cable block – rope» considering rolling slippage.
180. Ю. О. Кірічек, В. О. Гряник.  Інформаційне забезпечення моніторингу земель та створення територіальних геоінформаційних систем кадастру нерухомості. 
194. А. П. Галєєва, В. А. Грубань.  Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно.
202. Н. А. Доценко. Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

Редакція випуску 3 (91), 2016