Зміст випуску 1 (97), 2018

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 Титульний лист
Зміст
3. В. С. Шебанін, Ю. А. Кормишкін. Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва.
19. О. В. Ковальова. Концептуальні пріоритети структурної політики у розвитку аграрного сектору економіки.
34. О. В. Шебаніна. Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни.
45. Н. М. Сіренко, О. І. Мельник, І. В. Баришевська. Креативний клас у формуванні економіки знань.
55. M. Dubinina. Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy.
64. A. Burkovskaya, T. Lunkina. Basic approaches to social responsibility level’s assessment.
73. Н. Г. Шарата, І. В. Павлов. Сутність сучасного терміна «державне управління».
82. Т. О. Меліхова. Удосконалення методичних засад оцінки результатів та витрат системи економічної безпеки підприємства.
95. М. А. Домаскіна, А. І. Коломойцев. Автоматизація вибору оптимального рішення у сільському господарстві.
105. S. Horbach. Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

114. О. В. Мельник, О. О. Дрозд, І. О. Мельник. Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від строку збору та місця заготівлі плодів.
123. В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач, О. О. Буйний. Дія Гібереліну на морфогенез, формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів.
133. В. В. Лихочвор, В. І. Пущак. Вплив норм висіву та інтенсифікації технології на формування урожайності сортів нуту.
142. Є. О. Домарацький, А. В. Добровольський. Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику.
152. Г. Б. Попович, Н. П. Садовська, М. А. Габрикевич. Вплив строків сівби та затіняючої сітки на урожайність сортів редиски в низинній зоні Закарпаття.
164. Р. О. Кулібаба, Ю. В. Ляшенко. Аналіз генетичної диференціації субпопуляцій українських м’ясо-яєчних курей з використанням мікросателітних маркерів.
176. Н. П. Шевчук. Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

186. О. Ю. Кімстач, С. М. Новогрецький, В. Є. Мілєв. Габаритний проліт повітряних ліній електропостачання.
199. Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький, В. В. Любич, В. В. Новіков, В. В. Желєзна, Н. В. Воробйова, І. Ф. Улянич. Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти.

Редакція випуску 1 (97), 2018