О. Є. Новіков, Н. В. Потриваєва, Н. Г. Шарата, М. М. Корхова, О. В. Чернова, М. Д. Карпенко. Ефективність насінництва в контексті розвитку Південного регіону України

УДК 631.53.01.003.13(477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-2

 

О. Новіков, д.е.н., професор

Н. Потриваєва, д.е.н., професор

Н.Шарата, доктор педагогічних наук, доцент

М. Корхова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

А.Чернова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

М. Карпенко, директор наукового парку «Агроперспектива»

У статті представлено результати аналізу необхідності створення та функціонування Центру з виробництва базового та сертифікованого насіння нових сортів основних зернових колосових культур в умовах природного та штучного зволоження на базі Навчально-науковопрактичного центру МНАУ. Реалізація проекту сприятиме розвитку вітчизняного насінництва, забезпечення агровиробників високоякісним посівним матеріалом нових сортів, а також підвищення якості освіти під час підготовки фахівців з агрономії.

Ключові слова: насінництво, зернові культури, сорти, зрошення, економічна ефективність, проєкт.

 

Efficiency of seed production in the context of development of the southern region of Ukraine

Efficiency of seed production in the context of development of the southern region of Ukraine

 

References:

1. Roslynnytstvo Ukrainy : statystychnyi zbirnyk. / Za red. O. Prokopenka / Derzhavna sluzhba statystyka Ukrainy. 2021. 182 s.
2. Havryliuk M. M., Kalenych P. Ye. Vplyv ekolohichnykh chynnykiv na urozhainist novykh sortiv pshenytsi ozymoi v umovakh Pivdennoho Lisostepu Ukrainy. Visnyk ahrarnoi nauky. 2018. №1. S. 25–29. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201801-04
3. Panfilova A. V., Korkhova M. M. Sortovyprobuvannia yachmeniu ozymoho v umovakh Pivdennoho Stepu Ukrainy. Ahrarni innovatsii. 2021. Vyp. № 9. S. 69-74. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.9.11
4. Vozhehova R. A. Naukovi osnovy formuvannia system zemlerobstva na zroshuvanykh zemliakh z vrakhuvanniam lokalnykh ta rehionalnykh umov Pivdennoho Stepu Ukrainy. Zroshuvane zemlerobstvo. № 67. 2017. S. 5-10.
5. Korchova M. M., Panfilova A. V., Kovalenko O. A., Fedorchuk M. I., Chernova A. V., Khonenko L. G., Markova N. V. Water supply of soft winter wheat under dependent of it sorts features and sowing terms and their influence on grain yields in the conditions of the Southern Step of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. V. 8. I. 2. P. 33-38. doi: 10.15421/2018_306.
6. Ishchenko V., Umrykhin N., Haidenko O., Kozelets H. Pravylno pidibranyi sort – pershyi krok do vysokoho vrozhaiu. Ahronomiia sohodni. http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/718-pravylno-pidibranyi-sort-pershyikrok-do-vysokoho-vrozhaiu.html.
7. Korkhova M. M., Kovalenko O. A. Analiz nasinnytstva pshenytsi ozymoi (Triticum aestivum L.) na Pivdni Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 2019. № 107. S. 61-68. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.107.8.
8. Danylko I. M. Napriamy ta mekhanizmy udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnoho zabezpechennia selektsii ta nasinnytstva zernovykh kultur u naukovo-doslidnykh ustanovakh Ukrainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2018. № 3. Tom 2. S. 197-203.
9. Onopriienko I. M., Akymenko O. V., Kobzar V. V. Rynok nasinnia v Ukraini : problemy ta perspektyvy. Tekhnolohii XXI storichchia : mater. mizhn. nauk.-prakt. konf., Suma-Odesa, 2018. Sumy, Odesa, 2018. S. 89-92.
10. Vasyliuk P. M., Ulich L. I. Naukove obgruntuvannia pisliareieestratsiinykh doslidzhen sortiv. Visnyk ahrarnoi nauky. 2013. № 1. S. 45-49.
11. Korkhova M. M., Chebotarov I. A., Liaskovskyi D. V. Urozhainist sortiv yachmeniu ozymoho pid chas pisliareiestratsiinoho sortovyvchennia v Mykolaivskii oblasti. Vplyv zmin klimatu na ontohenez roslyn: mater. dop. mizhn. nauk.-prakt. konf., Mykolaiv, 3-5 zhovtnia 2018 r. Mykolaiv, 2018. S. 91-92.
12. Korkhova M. M. Derzhavna naukovo-tekhnichna ekspertyza sortiv roslyn ta yikh pravova okhorona : konspekt lektsii. Mykolaiv, 2021. 60 s.
13. Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 1 lyp. 2014 r. №1556-VII // Ofits. visn. Ukrainy. 2014. № 63. St. 1728.
14. Hula L. V. Innovatsiini metody vykladannia u zakladakh vyshchoi osvity. Aktualni problemy bezpeky zhyttiediialnosti liudyny v suchasnomu suspilstvi: mater. dop. mizhn. nauk.-prakt. konf., Mykolaiv, 18-20 lystopada 2020 r. Mykolaiv. S. 150- 153.
15. Hatsek E., Radomska E., Yakubenko N. B. Pisliareiestratsiine vyvchennia sortiv roslyn u Respublitsi Polshcha: perspektyvy efektyvnoho vprovadzhennia v Ukraini. Svitovi roslynni resursy: stan ta perspektyvy rozvytku : materialy IV Mizhn. nauk.-prak. konf., 95-richchiu sortovyprobuvannia v Ukraini. Kyiv, 7 chervnia 2018 r. Vinnytsia. S. 119-122.
16. Zakharchuk O. V. Problemy komertsiinoho obihu nasinnia ta vyplat za vykorystannia intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Ekonomika APK. № 11. 2016. S. 39-43.
17. Yehorov D. K., Yehorova N. Yu., Kapustian N. V. Rozvytok haluzi nasinnytstva zernovykh kultur yak innovatsiina osnova zernovoho pid kompleksu. Problemy ahrarnoho vyrobnytstva na suchasnomu etapi i shliakhy yikh vyrishennia: mater. mizhn. nauk.-prakt. konf. prysviachenii yuvileinym datam vid dnia narodzhennia vydatnykh vchenykh roslynnykiv, Kharkiv, 1-2 lypnia 2021 r., Kharkiv, 2021. S. 45-51.
18. Chuhrii H., Viniukov O., Bondareva O. Vyznachennia naibilsh adaptyvnykh sortiv pshenytsi ozymoi riznykh selektsiinykh tsentriv v umovakh Pivnichnoho Stepu Ukrainy. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu 2020. № 24. S. 147-153. https://doi.org/10.31734/agronomy2020.01.147.
19. Ionescu R. V., Zlati M. L., Antohi V. M., Stanciu S., Virlanuta F. O. and Serban S. B. New Agricultural Model of Economic Sustainability for Wheat Seed Production in Romania. Sustainability. 2020, 12, 41-82; doi:10.3390/su12104182/.
20. Shebanin V. S., Novikov O. Ye., Karpenko M. D. (2020). Obgruntuvannia dotsilnosti zaprovadzhennia doshchuvalnoho zroshennia v suchasnykh umovakh. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2020. Vyp. 1. S.4–10. DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-1
21. Novikov O., Potryvaieva N., Karpenko M., Sadovy O. The role of irrigation in the formation of the innovation and investment environment of the region. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2021. Vyp. 3. S. 4-11. DOI: 10.31521/2313- 092X/2021-3(111)-1
22. Andrusiv U.Y., Simkiv L.E., Dovgal O.V., Demchuk N.I., Potryvaieva N.V., Cherhata A.O. Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters. 2020. 10(3), P.515–522. DOI: 10.5267/j.msl.2019.9.029.
23. Potryvaieva N.V., Pelypkanych I.V., Potryvaieva O.I. Effective investment decision for fixed assets management. Modern Economics. Mykolaiv. 2020. Vypusk 23. S. 174-179. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-28.

О. Є. Новіков, Н. В. Потриваєва, Н. Г. Шарата, М. М. Корхова, О. В. Чернова, М. Д. Карпенко. Ефективність насінництва в контексті розвитку Південного регіону України

У статті представлено результати аналізу необхідності створення та функціонування Центру з виробництва базового та сертифікованого насіння нових сортів основних зернових колосових культур в умовах природного та штучного зволоження на базі Навчально-науковопрактичного центру МНАУ. Реалізація проекту сприятиме розвитку вітчизняного насінництва, забезпечення агровиробників високоякісним посівним матеріалом нових сортів, а також підвищення якості освіти під час підготовки фахівців з агрономії.

Ключові слова: насінництво, зернові культури, сорти, зрошення, економічна ефективність, проєкт.

А. Е. Новиков, Н. В. Потрываева, Н. Г. Шарата, М. М. Корхова, А. В. Чернова, Н. Д. Карпенко. Эффективность семеноводства в контексте развития Южного региона Украины

В статье представлены результаты анализа необходимости создания и функционирования Центра по производству базовых и сертифицированных семян новых сортов основных зерновых колосовых культур в условиях природного и искусственного увлажнения на базе Учебно-научнопрактического центра ННАУ. Реализация проекта будет способствовать развитию отечественного семеноводства, обеспечению агропроизводителей высококачественным посевным материалом новых сортов, а также повышению качества образования при подготовке специалистов по агрономии.

Ключевые слова: семеноводство, зерновые культуры, сорта, орошение, экономическая эффективность, проект.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

n112v42021novikov.pdf
n112v42021novikov.pdf

О. Є. Новіков, Н. В. Потриваєва, М. Д. Карпенко, О. С. Садовий. Роль зрошення у формуванні інноваційно-інвестиційного середовища регіону

УДК 626.84:330.341.1

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-1

 

O. Novikov, Doctor of Economics, Professor

N. Potryvaieva, Doctor of Economics, Professor

M. Karpenko, Director of the Science Park “Agroperspective”

O. Sadovy, Candidate of Technical Sciences

Mykolaiv National Agrarian University

 

У статті обґрунтовано доцільність розвитку зрошення в умовах Півдня України, як важливої умови для формування сприятливого інноваційно-інвестиційного середовища регіону. Доведено, що розвиток зрошення у Миколаївській області потребує системного підходу з обов’язковим науковим супроводом на умовах державно-приватного партнерства. Визначено економічну та бюджетну ефективність від впровадження проєкту зі створення інноваційного полігону дощувального землеробства з використанням Smart-технологій. Доведено, що реалізація проєкту за 2021-2023 роки дозволить збільшити доходи до державного бюджету та отримати бюджетну ефективність на рівні 22%.

Ключові слова: зрошення, інвестиції, інновації, Південь України, землеробство, дощувальна машина, економічна ефективність, бюджетна ефективність.

 

Роль зрошення у формуванні інноваційно-інвестиційного середовища регіону

The role of irrigation in the formation of the innovation and investment environment of the region

 

Список використаних джерел:

1. The State of Food Security and Nutrition in the World 2021: Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diet for all World. Retrieved from https://reliefweb.int/report/world/state-food-security-and-nutrition-world-2021-transforming-food-systems-food-security. [in English].
2. Ukraine will help halve the number of hungry people in the world. Retrieved from https://a7d.com.ua/agropoltika/aktualna_tema/firsthands/1716-ukrayina-dopomozhe-udvichi-skorotiti-kilkist.html [in Ukrainian].
3. The State of Food Insecurity in the World 2015. Retrieved from https://www.fao.org/publications/sofi/2015/en/.. [in English] 4. Climate change and agriculture in Ukraine. German-Ukrainian agro-political dialogue 2020. Retrieved from: https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2020. [in Ukrainian].
5. How many humans tomorrow? The United Nations revises its projections. Retrieved from https://theconversation.com/how-many-humans-tomorrow-the-united-nations-revises-its-projections-118938 [in English].
6. Pison, G. (2017). The Population of the World. Population and Societies, (547). [in English] 7. Xvesyk, M. A., & Mandzyk, V. M. (2009). Water resources are an investment of the present and a prospect for the future. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, (1), 2–8 [in Ukrainian].
8. Didkovs’ka, L. I. (2013). Ecological and economic aspects of microirrigation implementation. Ekonomika APK, (10), 98 [in Ukrainian].
9. Shebanin, V. S., Novikov, O. Y., & Karpenko, M. D. (2020). Substantiation of expediency of introduction of sprinkler irrigation in modern conditions. Ukrainian Black Sea region agrarian science, (1), 4–10. https://doi.org/10.31521/2313-092X/2020-1(105)-1 [in Ukrainian].
10. Romashchenko M. I. (2012) Naukovi zasady rozvytku zroshennya zemel’ v Ukrayini. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].
11. Romashchenko, M., Shatkovs’kyy, A., & Ryabkov, S. (n.d.). Drip irrigation in Ukraine: problems and prospects. Retrieved from https://a7d.com.ua/agropoltika/agri-work/5097-kraplinne-zroshennya-v-ukrayin-problemi-perspektivi.html [in Ukrainian].
12. Alymov, O. M., Danylenko, A. I., & Trehobchuk, V. M. (2005). Ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny: instytutsional’ne ta resursne zabezpechennya. Kyiv : Ob”yednanyy instytut ekonomiky NAN Ukrayiny. [in Ukrainian].
13. Biliaieva, I. M. (2015). Scientific and methodological substantiation of irrigation productivity models for the conditions of the south of Ukraine. Zroshuvane zemlerobstvo, (64), 75–78. [in Ukrainian].
14. Motuzova, G. V., & Bezuglova, O. S. (2007). Ekologicheskij monitoring pochv. Moscow: Akademicheskij Prospekt, Gaudeamus. 237. [in Russian].
15. Filipenko, L. A., Zhovtonoh, O. I., & Demenkova, T. F. (2010). Adaptation of water use plans to changes in climatic conditions in the irrigation zone of Ukraine. Vodne hospodarstvo Ukrainy, (4), 23–29. [in Ukrainian].
16. Nechyporenko, O. M. (2015). Directions of innovative development of irrigation farming in Ukraine. Bulletin of Agricultural Science, (8), 61–65. [in Ukrainian].
17. Fomichov, M. V. (2019). Irrigation systems as an economic category and their effectiveness. Efektyvna ekonomika, (3). https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.3.153 [in Ukrainian].
18. Kokovikhin, S. V., & Bilyaevа, І. М. (2017). Productivity And Economic Efficiency Of Growing Of Hybrids Of The Corn Depending On The Methods Of Watering And Protection Of Plants In The South Of Ukraine. Naukovì dopovìdì Nacìonalʹnogo unìversitetu bìoresursiv ì prirodokoristuvannâ Ukraïni, (4(68)). https://doi.org/10.31548/dopovidi2017.04.013 [in Ukrainian].
19. Randall, D. A., Wood, R. A., Bony, S., Colman, R., Fichefet, T., Fyfe, J. … Taylor, K. E. (2007). Climate models and their evaluation. Climate Change 2007: the physical science basis. contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridg: Cambridge University Press, 589–662. [in English].
20. Bykov, A. Y. (2020). Investment Climate of Economic Stability. Jurist, 1, 59–66. https://doi.org/10.18572/1812-3929-2020-1-59-66 [in Ukrainian].
21. The program of development of an agro-industrial complex of the Nikolaev area for 2021-2025, the Order № 1 (2021) (the Mykolaev area) (Ukraine). Retrieved from https://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/decree/1633430495615c2bdf8ac1e.pdf [in Ukrainian].
22. Дощувальні машини ДДА – 100В. URL: https://itexn.com/573_dozhdevalnaja-mashina-dda-100ma.html (дата звернення: 02.08.2021).
23. Novikov, O., Potryvaieva, N., & Sadovyi, O. (2021). Introduction of sprinkler irrigation is a guarantee of stability of development of the southern region of Ukraine. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (February 24-26, 2021, Tallinn). Tallinn: Teadmus OÜ, 2021, 30-32 [in English].
24. Deineha, I., Maslov, A., Potryvaieva, N., Berezhnytska, U., Verbivska, L., & Koliadych, O. (2021). Institutional environment tools for small and medium-sized enterprises development. Studies of Applied Economics, 39 (3). https://doi.org/10.25115/eea.v39i3.4798 [in English].
25. The need for irrigation in Ukraine: investment, countering the effects of drought, financial component. Retrieved from https://agropolit.com/spetsproekty/849-potreba-zroshennya-v-ukrayini-investitsiyi-protidiya-naslidkam-posuhi-finansova-skladova [in Ukrainian].
26. Drought could become the “next pandemic” – the UN. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/18/675134/ [in Ukrainian].

А. Е. Новиков, Н. В. Потриваева, Н. Д. Карпенко, А. С. Садовой. Роль орошения в формировании инновационно-инвестиционной среды региона

В статье обоснована целесообразность развития орошения в условиях Юга Украины как важного условия для формирования благоприятной инновационно-инвестиционной среды региона. Доказано, что развитие орошения в Николаевской области нуждается в системном подходе с обязательным научным сопровождением на условиях государственно-частного партнерства. Определена экономическая и бюджетная эффективность внедрения проекта по созданию инновационного полигона дождевального земледелия с использованием Smart-технологий. Доказано, что реализация проекта за 2021–2023 годы позволит увеличить доходы в государственный бюджет и получить бюджетную эффективность на уровне 22%.

Ключевые слова: орошение, инвестиции, инновации, Юг Украины, земледелие, дождевальная машина, экономическая эффективность, бюджетная эффективность.

 

О. Є. Новіков, Н. В. Потриваєва, М. Д. Карпенко, О. С. Садовий. Роль зрошення у формуванні інноваційно-інвестиційного середовища регіону

У статті обґрунтовано доцільність розвитку зрошення в умовах Півдня України, як важливої умови для формування сприятливого інноваційно-інвестиційного середовища регіону. Доведено, що розвиток зрошення у Миколаївській області потребує системного підходу з обов’язковим науковим супроводом на умовах державно-приватного партнерства. Визначено економічну та бюджетну ефективність від впровадження проєкту зі створення інноваційного полігону дощувального землеробства з використанням Smart-технологій. Доведено, що реалізація проєкту за 2021-2023 роки дозволить збільшити доходи до державного бюджету та отримати бюджетну ефективність на рівні 22%.

Ключові слова: зрошення, інвестиції, інновації, Південь України, землеробство, дощувальна машина, економічна ефективність, бюджетна ефективність.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf
ragimli.pdf

Попов О. П., Новіков О. Є., Савенков О. І,, Садовий О. С., Кондратьєва А. А. Вплив перекосу і прогину обертового валу на силові фактори, що виникають у зубчастих з’єднаннях

УДК 621.824

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-11

 

О. П. Попов, доктор технічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-0284-5034

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

О. Є. Новіков, доктор економічних наук, професор
ORCID ID:0000-0003-0413-472X

Миколаївський національний аграрний університет

О. І. Савенков, асистент
ORCID ID: 0000-0002-7165-3995

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

О. С. Садовий, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0002-7369-0714

Миколаївський національний агарний університет

А. А. Кондратьєва, здобувач вищої освіти
ORCID ID: 0000-0002-8470-2813

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

Досліджено вплив перекосу і прогину валу, що обертається з великою частотою, на силові фактори для деяких зубчастих з’єднань. З’ясовано, що значення коефіцієнтів динамічності при цьому не перевищують 1,05-1,15, а динамічні складові цих силових факторів можуть досягати 30-50% від величин рівня їх статичних складових.

Ключові слова: обертовий вал, прогин, зубчаста муфта, трансмісія, перекіс осей, силові фактори.

 

Вплив перекосу і прогину обертового валу на силові фактори, що виникають у зубчастих з’єднаннях

Influence the misalignment and bending of the rotary shaft on the force factors which appear in its toothed connections

 

Список використаних джерел:

 1. Попов А.П. К вопросу исследования моментов от сил трения в зубчатых муфтах. Судовое энергомашиностроение: Тр. Николаев. судостроит. ин-та. Вып.109. С.3-9.
 2. Попов А.П. Зубчатые муфты в судовых агрегатах. Л.: Судостроение, 1985.  240с.
 3. Польченко В.В., Богуславский В.А., Каплюхин А.А. Влияние конструкции зубчатых муфт на нагрузку опор валов. Практика i перспективи розвитку iнструментального партнерства: Вiстн. ДонНГУ – ТРТУ. Донецьк: ДонДТУ, 2003. С.138-143
 4. Попов А.П. Контактная прочность зубчатых механизмов. Николаев: НУК, 2008. 580с.
 5. Попов А.П. Зубчатые механизмы с точечным контактом зубьев. Николаев: Атолл, 2010.  774с.
 6. Савенков О.И. Упругие изгибающие моменты в зубчатых муфтах с модифицированными зубьями. Збірник наукових праць: Миколаїв: НУК, 2011. №5 (440). С.61-
 7. Ханмамедов С.А. Экспериментальное определение изгибающих моментов при статическом нагружении зубчатых муфт. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”: Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Машинознавство та САПР. Харків: НТУ “ХПІ”. 2012. №22. С.175-
 8. Савенков О.И. Снижение дополнительных силовых факторов в зубчатых муфтах. Вісник Національного університету кораблебудування (загальний за 2011р.) – Миколаїв: НУК, 2012. С.278-
 9. Попов А.П., Мозговой М.Г., Савенков О.И. О влиянии прогиба вращающегося вала на силовые факторы, возникающие в зубчатых соединениях энергетических установок. Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2013. С.175-177.
 10. Подгуренко В.С. Нагрузочная способность зубчатых муфт с учетом погрешностей изготовления зубьев. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. №1 (77). С.197-203.
 11. Попов А.П., Мозговой М.Г., Савенков О.И. Пути снижения влияния расцентровок осей судовых энергетических установок Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2014. С.237-
 12. Попов А.П., Савенков О.И. Влияние смещения осей соединяемых валов на показатели надежности СЭУ. Судова енергетика: стан та проблеми: Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2015.  Ч.1.   С.235-
 13. Popov A. Savenkov O., Marchenko D., Savenkova A. Повышение работоспособности машинных агрегатов при перекосах осей соединяемых валов путём применения высокоэффективных зубчатых муфт. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture.  Lublin-Rzesow (Poland).  2016. Vol.18. No2. 9-17.
 14. Попов А.П., Савенков О.И., Марченко Д.Д. Оценка перекосов осей соединяемых валов при использовании зубчатых муфт. Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і здобувачів вищої освіти, 12-13 квітня 2018 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв: МНАУ, 2018. С.74-78.
 15. Попов А.П., Дубинский О.Ю., Савенков О.И., Рыбаков А.Б. Причины возникновения расцентровок осей соединяемых валов СЭУ и способы устранения их негативного влияния. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті професорів Фоміна Ю.Я. і Cеменова В.С. (FS-2019, 24–28 квітня 2019, Одеса – Стамбул – Одеса): матеріали / Одеський національний морський університет. Одеса, 2019. С.169-175.

А. П. Попов, О. Е. Новиков, О  И. Савенков, О. С. Садовой, А. А. Кондратьева. Влияние перекоса и прогиба вращающегося вала на силовые факторы, возникающие в зубчатых соединениях

Выполнен анализ влияния перекоса оси и прогиба вращающегося с большой частотой вала на действующие в нем силовые факторы для некоторых зубчатых соединений. При определении динамической формы прогиба вращающегося вала, находящегося под действием центробежных сил, была использована теория установившихся вынужденных изгибных колебаний балки. Выяснено, что значения коэффициентов динамичности при этом не превышают 1,05-1,15, а динамические составляющие этих силовых факторов могут достигать 30-50% от величины уровня их статических составляющих. Даны рекомендации касательно предварительной оценки влияние коэффициентов динамичности на силовые факторы, действующие в них, при проектировании зубчатых соединений быстро вращающихся валов.

Ключевые слова: : вращающийся вал; прогиб; зубчатая муфта; трансмиссия, перекос осей; силовые факторы.

 

A. Popov, О. Novikov, O. Savenkov, О. Sadovuy, А. Kondrateva. Influence the misalignment and bending of the rotary shaft on the force factors which appear in its toothed connections

The analysis of the influence of the skew and deflection of the shaft, which rotates with high frequency, on the force factors for some gear joints is carried out. It has been established that the values of the dynamic factors do not exceed 1.05-1.15, and the dynamic components of these force factors can reach 30-50% of the values of the level of their static components.

Keywords: rotating shaft, deflection, gear coupling, transmission, axle misalignment, force factors.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

popov.pdf
popov.pdf

Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України.

Номер, рік
2(85), том 1, частина 2, 2015
УДК 631.03:635.21:631.6(833)

Автор
Ю. О. Лавриненко, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
Г. С. Балашова, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
І. П. Бугаєва, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

Висвітлено результати досліджень щодо скорочення  строку одержання еліти картоплі до 1,5 року польового репродукування, зменшення можливого перезараження рослин вірусними хворобами, зниження негативного впливу жорстких погодних умов на процес виродження матеріалу, збільшення коефіцієнта розмноження і збереження сортових якостей картоплі в умовах посушливого клімату півдня.

Ключові слова
картопля, насінництво, розсадники, культура in vitro, мікробульби, мінібульби, закритий грунт, продуктивність.
(більше…)

Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект

УДК 332.1:338.439(477)

О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
А. В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено визначення поняття«економічний потенціал сільських територій». Представлено розроблену авторами модель структури та взаємозв’язку складових економічного потенціалу сільських територій, яка являє собою сукупний потенціал ресурсів і зусиль, ефективне використання яких забезпечує досягнення стратегічних цілей розвитку сільських територій.

Ключові слова
економічний потенціал, сільські території, економічний потенціал сільських територій, складові економічного потенціалу сільських територій. (більше…)

Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу

4(82), 2015
УДК 657:658.27

Автор
І. Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н. О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний унверситет імені В.О. Сухомлинського
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено складові стану відтворення водних біоресурсів на інноваційних засадах; відновлення функціонування внутрішніх водойм з виробництва рибної продукції; державного регулювання та управління галуззю; насичення ринку рибної продукцї та її споживання. Визначено пріоритетні напрями розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Ключові слова
рибопродуктовий комплекс, аквакультура, державне регулювання, управління, суб’єкт господарювання, інновації, ринок, розвиток, імпорт.

(більше…)

Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 33:626.88:699.3 (477)1

Автор
І. Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н. О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено складові стану відтворення та охорони водних біоресурсів; відновлення функціонування внутрішніх водойм з виробництва рибної продукції; стан державної підтримки галузі та визначено стратегічні імперативи розвитку рибогосподарського комплексу країни.

Ключові слова
рибопродуктовий комплекс, імператив, диверсифікація, водойми, державна підтримка, стратегія.

Стаття
І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков. Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Список використаних джерел

 1. Ганжуренко І. В. Стратегічні імперативи ефективного розвитку рибопродуктового
  комплексу України : автореф… канд. екон. наук зі спец. 08.00.03. / І. В. Ганжуренко ;
  Міжнародний університет бізнесу і права. — Херсон, 2014. — 20 с.
 2. Єрмаков О. Ю. Розвиток форм підприємницької діяльності в сільськогосподарському
  виробництві України : монографія / О. Ю. Єрмаков, В. В. Вакараш, В. М. Вакараш,— К.
  : Компринт, 2013. — 230 с.
 3. Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в
  экономике : энциклопедический словарь. — Сумы : Университетская книга, 2005. —
  384 с.
 4. Новий тлумачний словник української мови / Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко ;
  У чотирьох томах. — К. : АКОНІТ, 1999. — 42000 слів.
 5. Олександрів С. Відновлюватимуть водні басейни / С. Олександрів // Голос України.
  — 2014. — 21 травня.
 6. Рибальченко В. Притокам Орелі та заплавним озерам загрожує зникнення / В. Ри-
  бальченко // Голос України. — 2013. — 31 жовтня.
 7. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2011 рік / За ред. П. Ф. Зацарин-
  ського ; Головне управління статистики у Миколаївській області. — Миколаїв, 2012.
  — 643 с.
 8. Терещук С. М. Механізм фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах
  глобалізації : автореф. канд. екон. наук зі спец. 08.00.03 / С. М. Терещук ; Вінницький
  націоний аграрний університет. — Вінниця, 2012. — 22 с.
 9. Харьков В. Водні ресурси можна зберегти… / В. Харьков // Голос України. — 2014.
  — 24 квітня.
 10. Яновський С. Браконьєри «наловили» штрафів / С. Яновський // Голос України. —
  2014. — 20 червня.
 11. Яновський С. І щуку кинули в річку / С. Яновський // Голос України. — 2014. — 14
  травня.
 12.  Яновський С. «Чистильником» хочуть найняти …рибу / С. Яновський // Голос Укра-
  їни. — 2013. — 31 жовтня.

И. Т. Кищак, Н. А. Корнева, А. Е. Новиков. Стратегические императивы развития рыбопродуктивного комплекса государства.
Исследованы составные воспроизводства и охраны водных биоресурсов; восстановления функционирования внутренних водоймов по производству рыбной продукции; состояние государственной поддержки отрасли, определены стратегические императивы развития рыбохозяйственного комплекса государства.

I. Kischak, N. Korneva, О. Novikov. Strategic imperatives of development of fish productive state complex.
The components of the state restoration and protection of aquatic biological resources are considered; restoration of the inland waters’ functioning for fish production is discussed; the state support and its strategic principles are determined; the imperatives of fishing complex are defined.

Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру МНАУ

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.11:636.4(477.73)

Автор
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
П. О. Шебанін, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
Ф. А. Бородаєнко, головний технолог
СВК “Агрофірма “Миг-Сервіс-Агро”

Анотація
У статті представлено проект створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини та бази для проведення наукової та навчальної діяльності студентів та викладачів в умовах Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Обладнання приміщень для виробництва свинини планується шляхом перепрофілювання існуючих будівель з найраціональнішим використанням виробничих площ. З урахованням обсягу необхідних витрат на підготовчий та основний періоди та кількості запланованих грошових надходжень строк окупності даного проекту буде становити 5 років.

Ключові слова
свинокомплекс, технологія, проект, реконструкція
(більше…)

Особливості визначення плати за землю сільськогосподарського призначення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.43.01

Автор
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
Н.О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського

Анотація
У статті обґрунтовано необхідність урахування місця знаходження земельної ділянки при визначенні плати за землю сільськогосподарського призначення. Запропоновано використання коефіцієнтів, що враховують відстань земельної ділянки до ринку збуту та кількість населення району.

Ключові слова
земельна рента, плата за землю, ринки збуту, кількість населення, оподаткування
(більше…)