Кім Н. І. Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи

УДК 005.336.3:005.585

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-12

 

Н. І. Кім, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0002-1110-8522
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті представлено методику визначення узагальненого показника якості об’єктів кваліметрії різної природи, серед яких: продукція, технологічний процес, система, чи будь-що, що підлягає оцінюванню. На основі проведеного аналізу існуючих нелінійних залежностей між вимірюваним показником якості та його оцінкою на безрозмірній шкалі пропонується метод, заснований на використанні узагальнених показників якості. При застосуванні даного методу досягається ряд переваг.

Ключові слова: узагальнений показник якості, об’єкти кваліметрії, параметр форми, оцінка показників якості.

 

 Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи

 Generalized indicator of qualimetry objects quality of various nature

 

Список використаних джерел:

 1. Версан, В. Г., Чайка И. И. Системы управления качеством продукции. М.: Издательство стандартов, 2012. 104 с.
 2. Стадник Б. І., Мотало В. П., Мотало А. В. Система оцінювання якості продукції з використанням віртуальної міри якості. Стандартизація, сертифікація, якість. 2009. №2. С. 48-55.
 3. Байцар Р. І. Сколоздра М. М. Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування. 2013. № 753. С. 100-104.
 4. Байцар Р. І., Круглова О. А. Міжнародна стандартизація якості води. Медична гідрологія та реабілітація. 2006. Т. 4, № С. 103-106.
 5. Микийчук М., Столярчук П., Бубела Т. Основні завдання та ознаки метрологічного забезпечення якості продукції. Вимірювальна техніка та метрологія. 2013. № 74. C. 92-97.
 6. Новицкий Н. И., Олексюк В. М. Управление качеством продукции: учебное пособие. М : Новое знание, 2001. 366 с.
 7. Катрич О. О., Тріщ А. Р., Денисенко А. М., Діденко Н. В. Кваліметричний інструмент оцінювання якості процесів різної природи. Машинобудування. 2015. № 16. С. 115-121.
 8. Fletcher C. Total Quality Management: A Pratctical Guide. PM Network. 1996. February.
 9. Struckenbruck L.C. The Implementation of Project Management: The Professional’s Handbook. Addison – Wesley P.C. PMI. Drexel Hill.
 10. Tzamalis P. G., Panagiotakos D. B., Drosinos E. H. A best practice score’ for the assessment of food quality and safety management systems in fresh–cut produce sector. Food Control. Vol. 63. P. 179–186.
 11. Rebelo M. F., Santos G., Silva R. Integration of management systems: towards a sustained success and development of organizations. Journal of Cleaner Production. 2016. Vol. 127. P. 96–111.
 12. Трищ Р. М., Ким Н. И. Закономерности рассеивания безразмерных показателей качества объектов различной природы. Системи управління, навігації та зв’язку. 2016. № С. 143-145.
 13. Тріщ Г.М. Система залежностей для оцінювання процесів систем управління якістю підприємств. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2013. 4/3 ( 64 ). С. 60-63.
 14. 14 Trisch, R., Gorbenko, E., Dotsenko, N., Kim, N., and Kiporenko, G. Development of qualimetric approaches to the processes of quality management system at enterprises according to international standards of the ISO 9000 series. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. 4(3(82). C. 18–24.
 15. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K. Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те видання. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 424 с.
 16. Вентцель Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1999. 576 с.
 17. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 2004. 479 с.

 

Н. И. Ким. Обобщенный показатель качества объектов квалиметрии различной природы

В статье представлена методика определения обобщенного показателя качества объектов квалиметрии различной природы, среди которых продукция, технологический процесс, система, или что-нибудь, что подлежит оценке. На основе проведенного анализа существующих нелинейных зависимостей между измеряемым показателем качества и его оценке на безразмерной шкале, предлагается метод, основанный на использовании обобщенных показателей качества.

Ключевые слова: обобщенный показатель качества, объекты квалиметрии, параметр формы, оценка показателей качества.

 

N. Kim. Generalized indicator of qualimetry objects quality of various nature

The article presents a methodology for determining a generalized quality indicator of qualimetry objects of various nature, including products, technological process, system, or anything that is subject to assessment. Based on the analysis of the existing nonlinear relationships between the measured quality indicator and its assessment on a dimensionless scale, a method based on the use of generalized quality indicators is proposed.

Keywords: generalized quality indicator, qualimetry objects, form parameter, assessment of quality indicators.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kim.pdf

Маріан Г., Гелу Й., Гудима А., Назар Б., Істрат Б., Павленко А., Банарі A., Дарадуда Н. Якість пелет, виготовлених з сільськогосподарських деревних відходів, характерних для басейна річки Прут

УДК 662.638

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-11

Маріан Г.
ORCID ID: 0000-0002-9975-2522
Державний аграрний університет Молдови
Гелу Й.
ORCID ID:
0000-0002-2998-0992
Істрат Б.
ORCID ID:
0000-0003-0817-3523
Ясський технічний університет імені Георге Асакі, Румунія
Гудима А.
ORCID ID:
0000-0002-7250-8423
Назар Б.
ORCID ID:
0000-0002-9262-5061
Павленко А.
ORCID ID:
0000-0002-3320-2907
Банарі A.
ORCID ID:
0000-0001-9132-610X
Дарадуда Н.
ORCID ID:
0000-0001-5683-0431
Державний аграрний університет Молдови

 

У статті представлено перспективи використання деревних сільськогосподарських відходів, характерних для кліматичної зони, прилеглої до річки Прут, а також якісні характеристики ущільненого твердого біопалива у вигляді пелет, отриманих з основних видів деревної сільськогосподарської біомаси, характерної для Республіки Молдова і повітів Ботошани, Ясси, Васлуй і Галац з Румунії. Метою статті є визначення енергетичного потенціалу основних місцевих сільськогосподарських деревних відходів і аналіз якості пелет, вироблених з цих відходів.

Результати дослідження показали, що пелети, отримані з вивчених сільськогосподарських відходів, значною мірою відповідають вимогам ENPlus 3 за більшістю якісних показників, за винятком пелет, отриманих з відходів ожини та смородини. Відходи, отримані від обрізки певних типів плодових чагарників, можуть бути використані для виробництва пелет шляхом формування сумішей різних пропорцій, а їх якісні характеристики можуть бути значно поліпшені шляхом попередньої термохімічної обробки сировини.

 Ключові слова: рослинна біомаса, ущільнене тверде біопаливо , пелети, біопаливо, енергетичний потенціал, деревні сільськогосподарські відходи.

 

 Якість пелет, виготовлених з сільськогосподарських деревних відходів, характерних для басейна річки Прут

 Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin

 

Список використаних джерел:

 1. Хабэнеску, Я та Черемпей, В. Потенціал енергетичний, що містить масу рослинної сировини сільського господарства Республіки Молдова. Матер. конф. „ЕНЕРГІЯ МОЛДОВИ – 2012”. 2012, с. 355-359.
 2. Маріан, Г. та ін. Estimarea capacității calorifice a biomasei lignocelulozice provenite din diferite zone ale Republicii Moldova у концептуальному виробництві горіючих соліз. Știința agricolă. УАСМ, 2013, вип. 1, стор 56-62.
 3. Scarlat, N, Blujdea, V and Dallemand, J.F. Оцінка наявності сільськогосподарських та лісових залишків для виробництва біоенергії в Румунії. În: Біомаса та біоенергетика. 2011, вип. 35, с 1995-2005.
 4. Павленко, А., Маріан, Г. та Гудіма, А. Калітатея потенціалу енергетичного та сільськогосподарського сільськогосподарського виробництва: studiu de caz pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Республіка Молдова. Știința Agricolă. 2018, вип. 2, с.141-148.
 5. Гудіма А. А. Оцінка утилізації залишкових речовин сільського господарства для енергетики Скопурі. Studiu de caz pentru raionul Сорока, Республіка Молдова. N: Meridian ingineresc. 2017, вип. 1, стор. 26-29.
 6. Cimpoieș, G та Popa, S. Cătina Albă. Кишинів: UASM, 2018. с. 148. ISBN 978-9975-56-601-8.
 7. Балан, В. та ін. Cultura arbuștilor fructifieri și căpșunului. Кишинів: п.н., 2017.
 8. Маріан, Г. та ін. Технологічна технологія виробництва речовин, що містять речовини, що містять резидуурілор, є продуктивними. Știința agricolă. 2020, вип. 2, с.91-96. https://www.sa.uasm.md/.
 9. Маріан, Гр. Biocombustibili solizi, producere și proprietăți. Ch: Bons Office, 2016. с. 172. ISBN 978-9975-87-166-2.
 10. Іфтіхар М. та ін. Згущення біомаси: Вплив коров’ячого гною на фізико-хімічні властивості пелет на основі біомаси соломи пшениці та рисової лушпиння. Біомаса та біоенергетика. стор. 1-6.
 11. Міранда, Т, та ін. Огляд гранул з різних джерел. Матеріали. 2015, вип. 8, с. 1413-1427.
 12. Jewiars, M, et al. Параметри, що впливають на якість пелет на основі RDF. Енергії. 2020, вип. 13, 910, стор. 1-17.
 13. Беретта, Клаудіо та ін. Кількісна оцінка втрат продовольства та потенціалу їх зменшення у Швейцарії. Поводження з відходами. ELSEVIER, 2013, вип. 33.
 14. Гудіма, А. Стадіул фактичний привілей утилізації ділянки землеробства сільського господарства для енергетики, що перебуває в умовах Республіки Молдова. [ред.] Gh. Cimpoieș. 2011, вип. 28, стор. 249 – 252.
 15. Алакангас, Ейджа. Біомаса та сільськогосподарські залишки для виробництва енергії. În: Паливне гнучке виробництво енергії. 2016, с. 59-96.
 16. Португалія-Перейра, Джоана та ін. Сільськогосподарські та агропромислові залишки в енергетиці: Техноекономічна та екологічна оцінка в Бразилії. У: Біомаса та біоенергетика. ELSEVIER, 2015, вип. 81, стор. 521-533.
 17. N: Meridian ingineresc. 2017, вип. 1, с. 51-60.
 18. Niedziółka, I, et al. Оцінка енергетичних та механічних властивостей гранул, отриманих із сільськогосподарської біомаси. N: Відновлювана енергія. 2015, вип. 76, с. 312 – 317.
 19. Paiano, A та Laqioia, G. Енергетичний потенціал залишкової біомаси для досягнення цілей ЄС щодо відновлюваної енергії та клімату Італійська справа. Енергія Pol. 2016, вип. 91, с. 161-173.
 20. Стенбінг, B, ți alții. Біоенергетика у Швейцарії: оцінка внутрішнього потенціалу стійкої біомаси. În: Поновити. Витримати. Енергія Rev. 2010, вип. 14, 8, стор. 2256-2265.
 21. Токлу, Е .. Енергетичний потенціал та використання біомаси в Туреччині. N: Відновлювана енергія. 2017, вип. 107, с. 235-244.
 22. Тумулуру, Дж. С. та ін. Вплив умов процесу на щільність та довговічність. Біоенергія. Рез. 2015, с. 388-401.
 23. Tumuluru, J.S, și alții. Огляд процесу зварювання біомаси та властивостей продуктів для енергетичних цілей, промислові. În: Біотехнологія. 2011, вип. 7, стор. 384-401.
 24. Albashabsheh, N.T and Stamm, J.L.Оптимізація ланцюгів постачання лігноцелюлозної біомаси до біопалива з ущільненням: Огляд літератури. Біомаса та біоенергетика. 2021, вип. 144.
 25. Серрано, С та ін. Вплив вологості, розміру частинок та додавання сосни на якісні параметри гранул ячмінної соломи. În: Технологія переробки палива. 2011, вип. 92, с.699-706.
 26. Стелте, У. та ін. Дослідження механізмів зчеплення та руйнування в паливних гранулах з різних ресурсів біомаси. Біомаса та біоенергетика. Elsevier, 2011, вип. 35, с. 2011 рік.
 27. Samuelsson, R, Thyrel, M та Sj Mstrӧm, M. Вплив характеристик біоматеріалів на властивості грануляції та якість пелет на біопаливі. Технологія переробки палива. 2009, вип. 90, с. 1129-1134.
 28. Самуельссон, Р. та ін. Вміст вологи та час зберігання впливають на механізми зв’язування в біопаливних деревних гранулах. Прикладна енергія. 2012, с.109-115.
 29. Стелте, У. та ін. Паливні гранули з біомаси: значення тиску на гранулювання та його залежність від умов переробки. În: Паливо. 2011, вип. 90, с. 3285-3290.
 30. Nielsen, N, Holm, J.K și Felby, C. Вплив орієнтації волокон на стиск і фрикційні властивості частинок тирси в паливному гранульованому продукті

 

 

Г. Мариан, И. Гелу, А. Гудыма, Б. Назар, Б. Истрат, А. Павленко, A. Банари, Н. Дарадуда. Качество пеллет, изготовленных из сельскохозяйственных древесных отходов, характерных для бассейна реки Прут

В статье представлены перспективы использования древесных сельскохозяйственных отходов, характерных для климатической зоны, прилегающей к реке Прут, а также качественные характеристики уплотненного твердого биотоплива в виде пеллет, полученных из основных видов древесной сельскохозяйственной биомассы, характерной для Республики Молдова и уездов Ботошаны, Яссы, Васлуй и Галац из Румынии. Целью статьи является определение энергетического потенциала основных местных сельскохозяйственных древесных отходов и анализ качества пеллет, производимых из этих отходов.

Результаты исследования показали, что пеллеты, полученные из изученных сельскохозяйственных отходов, в значительной степени соответствуют требованиям ENPlus 3 по большинству качественных показателей, за исключением пеллет, полученных из отходов ежевики и смородины. Отходы, полученные от обрезки определенных типов плодовых кустарников, могут быть использованы для производства пеллет путем формирования смесей различных пропорций, а их качественные характеристики могут быть значительно улучшены путем предварительной термохимической обработки сырья.

Ключевые слова: растительная биомасса, уплотненное твердое биотопливо, пеллеты, биотопливо, энергетический потенциал, древесные сельскохозяйственные отходы.

 

Marian G., Gelu I., Istrati B., Gudîma A., Nazar B., Pavlenco A., Banari A., Daraduda N. Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin

This paper presents an overview of the prospects for the use of agricultural wood residues, specific to the climatic zone adjacent to the Prut River and the qualitative characteristics of densified solid biofuels in the form of pellets produced from the main types of the agricultural wood biomass, taken from agricultural plantations in the Republic of Moldova and Botosani, Iasi, Vaslui and Galați counties in Romania. The aim of the paper is to establish the energy potential of the main indigenous agricultural wood residues and to analyze the quality of the pellets produced from these residues.

The research results showed that the pellets produced from the studied agricultural residues mainly meet ENPlus 3 requirements for most qualitative parameters, except for those produced from blackberry and currant residues. Residues from the prunning of some types of fruit shrubs can be used to produce pellets by creating mixtures of different proportions, and their qualitative characteristics can be significantly improved by thermo-chemical pre-treatment of the raw material.

Keywords: plant biomass, densified solid biofuels, pellets, biofuel, energy potential, agricultural wood residues.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

marian.pdf

Грубань В. А., Гавриш В. І., Калініченко А. В. Визначення сили для відділення качанів кукурудзи

УДК 636.3:636.083.37/575.22:636.3.082.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-10

 

Грубань В. А.
ORCID: 0000-0003-0753-565X
Гавриш В. І.
ORCID: 0000-0001-7055-1674
Миколаївський національний аграрний університет
Калініченко А. В.
ORCID: 0000-0001-7342-3803
Опольский университет, Польща

 

Проаналізовано способи відокремлення качанів кукурудзи від стебел. Досліджено фізичні та механічні властивості кукурудзи. Розроблено математичну модель визначення зусиль для відокремлення качана. Виконано верифікацію моделі з використанням експериментальних даних. Встановлено, що хвильова математична модель дає більш точні результати. Розроблена математична модель може бути використана для розробки конструкції качановідокремлювальних апаратів кукурудзозбиральних машин.

Ключові слова: кукурудза, качан, система сепарації качанів, математична модель.

 

 Визначення сили для відділення качанів кукурудзи

 The determining of the force for corn-cobs separation

 

Список використаних джерел:

 1. Собукола, О. П., Каджихауса, О. Є. Онвука, В. І. та Есан Т. А. (2013). Фізичні властивості насіння високоякісної кукурудзи (сорт Swam 1) (Zea mays) під впливом рівня вологи. Африканський журнал про харчові науки, 7 (1): 1–8.
 2. Демко А., Демко О. Чому втратити урожаю – не збитки, а ста¬тистика? Пропозиція. 2009. № 9. С. 100-104.
 3. Джордж Х. Робертсон; Мельвін Е. Лазар; Джон М. Крохта; Даніель Ф. Фаркас; Джон Л. Бомбен. Спосіб видалення кукурудзи з качана. 1976-04-27 Публікація US4107340A. URL: https://patents.google.com/patent/US4107340A/uk.
 4. Джонатан Е. Рікеттс. Сепарація качанів кукурудзяної подвійної дії та сепаратор качанів кукурудзи 2008-04-22. Публікація US20090264169A1. URL-адреса: https://patents.google.com/patent/US20090264169A1/uk.
 5. Редекоп Лео, Майерле Дін. Збирання качанів кукурудзи. 15.10.2007. Публікація US20100193411A1. URL-адреса: https://patents.google.com/patent/US20100193411.
 6. Кукурузоуборочные машини / К.В. Шатилов, Б.Д. Козачок, А.П. Орехов и др. М .: Машиностроение, 1981. 224 с.
 7. Лі, X. P. та Гао, L. X. (2007). Експериментальне дослідження механізму руйнування стебла ядра кукурудзяного насіння. Угоди CSAE, 23: 47-51.
 8. X, J., Li, X. F., Sun, L., Du, X. and Gao, L. X. (2009). Експеримент з оптимального методу форсування для молотарки насіння кукурудзи, Пер. Китайський соц. Agric. Мах. 40 71-75, 29.
 9. Гао, Л. X., Лі, Ф., Чжан, X. В., Чжан, Ю. Л., Лю, X. та Цзяо, В. П. (2012). Механізм впливу вологи на обмолот насіння кукурудзи, Пер. Китайський соц. Agric. Мах. 42 92-96, 42
 10. Домінгес, Х. Д. А, Сухендро, Е. Л. та Руні, Л. В. (1997). Фактори, що впливають на швидкі криві в’язкого аналізатора для визначення твердості зерна кукурудзи. Журнал зернових наук, 25: 93-102
 11. Шиманек М. (2011). Вплив бланшування на деякі фізичні властивості та переробку качанів солодкої кукурудзи. Технологія харчових продуктів та біопроцесів, 4 (7): 1164–1171.
 12. Akritidis, C. B. 1974. Механічні характеристики стебел кукурудзи щодо характеристик ріжучої лопаті. Журнал досліджень сільськогосподарського машинобудування, 19 (1): 1–12
 13. Есехагбейгі, А., Б. Хосейнзаде та А. А. Масумі. (2009). Вплив вологості та добрив сечовини на згинальні та зсувні властивості стебла ріпаку. Прикладна техніка в сільському господарстві, 25 (6): 947–951.
 14. Прасад, Дж., І С. П. Гупта. (1975). Механічні властивості стебла кукурудзи, пов’язані зі збиранням. Журнал досліджень сільськогосподарського машинобудування, 20 (1): 79–87.
 15. Miu, P. 2016. Теорія, моделювання та дизайн зернозбиральних комбайнів. 1-е видання Нью-Йорк, США: Taylor and Francis Group, LLC.
 16. Сагомонян А.Я. Волны напряжения в силовых средах: навчальне пособіе. М., 1985. 416 с.
 17. Al-Zube, L., Sun, W., Robertson, D., Cool, D. Модуль пружності для стебел кукурудзи. Заводські методи, 14, 11 (2018). URL: https://doi.org/10.1186/s13007-018-0279-6
 18. Ерофеев В.И., Кажаев В.В., Семерикові Н.П. . Волны в стержнях. Дисперсія. Диссипація. Нелінейність. М .: Физматлит, 2002. 208 с.
 19. Шиманек, М. 2011. Вплив бланшування на деякі фізичні властивості та переробку качанів солодкої кукурудзи. Технологія харчових продуктів та біопроцесів, 4 (7): 1164–1171.
 20. 20. Каліян Н., Морей Р. В. Характеристики ущільнення качанів кукурудзи. Технологія переробки палива. 2010, 91, 559–565. doi: 10.1016 / j.fuproc.2010.01.001
 21. Аль-Мітеуті, М. І., А. Ях’я, М. Разіф та Н. Мат. 2019. Фізико-механічні властивості рослини солодкої кукурудзи. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 21 (4): 152–160.

 

В. А. Грубань, В. И. Гавриш, А. В. Калиниченко. Определение силы для разделения початков кукурузы

Проанализированы способы отделения початков кукурузы от стеблей. Изучены физические и механические свойства кукурузы. Разработана математическая модель определения усилий для отделения початка. Выполнена верификация математической модели с использованием экспериментальных данных. Установлено, что волновая математическая модель дает более точные результаты. Разработанная математическая модель может быть использована для разработки конструкции початкоотделительных аппаратов кукурузоуборочных машин.

Ключевые слова: кукуруза, початок, система сепарации початков, математическая модель.

 

Hruban V., Havrysh V., Kalinichenko A. The determining of the force for corn-cobs separation

There has been an increase in demand of corn in the world. This requires the use of high-performance agricultural machinery, including combine harvesters. However, corn harvesters have high grain losses and their apparatuses must be improved. The aim of the article is justification of corn picker operation by developing a mathematical model of the process of cobs separation in the complex combination several forces. To verify this model the results of the simulation were compared to experimental data. The wave theory has proved to be more accurate compared to the static model. The results of the theoretical researches of the methods of corn-cobs separation from stems are given and mathematical models are worked out. The technological process of corn-cobs separation fulfilled by the combination of different forces is considered, and the valuation of the resulting tension. The technological process of cobs separation is considered in combination of many forces, and making assessments of the resultant tension. Further research will be focused on the intensification of this process by the integration of stretching the stalk together with its twisting.

Keywords: corn, cob, separation, cob separation system, mathematical model.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

hruban.pdf

Іовенко В. М., Гладій І. А. Характеристика росту, розвитку та м’ясних якостей молодняку овець різних генотипів

УДК 636.3:636.083.37/575.22:636.3.082.2

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-9

 

В. М. Іовенко, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-0829-7844
І. А. Гладій, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-3078-1103
Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

 

Досліджено особливості росту та розвитку баранчиків трьох різних генотипів від народження до шестимісячного віку, зокрема: чистопородного молодняку асканійської тонкорунної породи (АТП); помісей цього генофонду з породами тексель (АТПхТ) та мериноландшаф (АТПхМ). Контроль за ростом і розвитком піддослідних тварин здійснювали методом зважування у різні вікові періоди. Оцінку м’ясних якостей проведено за результатами забою. Встановлено, що кращими параметрами розвитку характеризувалися помісі тексель з асканійською тонкорунною породою, тому цей варіант схрещування має самий високий генетичний потенціал м’ясної продуктивності.

Ключові слова: вівці, генотип, жива маса, лінійні параметри, інтенсивність росту.

 

  Характеристика росту, розвитку та м’ясних якостей молодняку овець різних генотипів

 The growth, development and meat qualities characteristics of different genotypes lambs

 

Список використаних джерел:

 1. Абонеев В.В., Суров А.И. Мясная продуктивность молодняка овец в зависимости от его происхождения и возраста отъема от маток. Овцы, козы, шерстяное дело. 2007. №4. С. 39-43.
 2. Буйлов С. В., Эпштейн Х. М. Некоторые морфологические особенности строения пясных костей у тонкорунных овец и их помесей. Доклады ТСХА. М., 1964. Вып. 104. С. 353-361.
 3. Гочияев Х. Н. Мясная продуктивность баранчиков советской м’ясо-шерстной породі, матери которых имели разную живую массу. № 1. С. 31-32.
 4. Ерохин А. И., Магомадов Т. А., Карасев Е. А. Соотношение мышечной жировой ы костной тканей в тушах овец разного направления продуктивности и возраста. Овцы, козы, шерстяное дело. № 4. С. 29-33.
 5. Забелина М. В., Левина Т. Ю., Скрінникова А. П., Бабочкина П. С. Линейный и весовой рост молодняка овец разного происхождения. Овцы, козы, шерстяное дело. 2017. № 2. С 12 –
 6. Исмаилов И. С., Гогаев О. К. Мясная продуктивность помесей разного происхождения. Овцы, козы, шерстяное дело. № 1. С. 19-20.
 7. Коваленко В.П., Нежлукченко Т. І. Вплив лінійно-породної гібридизації на інтенсивність росту свиней. Таврійський науковий вісник.   Вип. 58., Ч. 2.  С. 26-29.
 8. Коваленко В. П., Болелая С. Ю. Селекционная модель прогнозирования мясной продуктивності птиці. Цитология и генетика. К., 1998. Т. 32., № 4. С. 55-59.
 9. Котарев В.И., Рамазанов А.Г. и др. Рост и мясная продуктивность молодняка овец русской длинношерстной породы и ее помесей с баранами тексель. Овцы, козы, шерстяное дело. 2007. №1. С. 39-41.
 10. Крилова О., Заруба К. Асканійська тонкорунна порода, таврійський внутріпородний тип. Тваринництво України. 2012. № 8. С. 42-
 11. Куликова, А. Я., Павлов Т. Б. Некоторые результаты скрещивания маток ставропольской породы с баранами породы тексель и полл-дорсет. Овцы. Козы. Шерстяное дело. 2003. № 1. С. 25-
 12. Молчанов А. В., Козин А. Н. Линейный рост и некоторые интерьерные показатели баранчиков волгоградской породы с разной тониной шерсти. Овцы, козы, шерстяное дело. 2017. № 2. С. 10-11.
 13. Омаров А. А. Динамика роста и развития молодняка северо-северокавказской мясо-шерстной породы и помесей разных генотипов : сб. науч. тр. Ставрополь : ГНУ СНИИЖК, 2012. Т. 1., № 5. С. 27-
 14. Петришак О. К., Кирилів Я. І. Оцінка м’ясної продуктивності овець залежно від їх віку і статі. Науковий вісник Львівської націонакльної академії ветеринарної медицини ім. С 3. Гжицького. 2005.  Т. 7., № 1., Ч. 1. С. 44 – 47.
 15. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1969. 247 с.
 16. Польська П. І., Калащук Г. П. Ефективність селекції за період виведення та удосконалення інтенсивних типів асканійських м’ясо-вовнових овець. Вівчарство: міжв. темат. наук. зб. Нова Каховка: ПИЕЛ, 2006. Вип. 33. С. 132-138.
 17. Протасов А. Ю., Селькин И. И. Интевсивность роста молодняка овец северокавказской мясо-шёрстной породы с разной живой массой при рождении. Овцы, козы и шерстяное дело. 2012. № 1. С.18-
 18. Свечин К. Б. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных. К.: Урожай, 1976. 288 с.
 19. Свечин Ю. К. Прогнозирование продуктивности животных в раннем возрасте. Вестник сельскохозяйственной науки.   № 4.  С. 36-108.
 20. Скорых Л. Н., Вольный Д. Н., Абонеев Д. В. Рост и развитие молодняка овец, полученных в результате промышленного скрещивания. Зоотехния. 2009. № 11. С. 26-
 21. Траисов Б. Б., Юлдашбаев Ю. А., Есенгалиев К. Г., Смагулов Д. Б. Рост кроссбредного молодняка за молочный период. Овцы, козы, шерстяное дело. № 1. С. 21-23.
 22. Ульянов, А. Н., Куликова А. Я. Вводное скрещивание овец южной мясной породы с отцовской породой тексель. Овцы. Козы. Шерстяное дело. 2014. № 4. С. 18-
 23. Черномиз Т. О., Лесик О. Б., Похивка М. В. та ін.Показники продуктивності овець м’ясо-вовнової породи мериноландшаф німецької селекції в умовах західного регіону. Збірник наукових праць ПДАТУ. Сер. Сільськогосподарські науки. Кам’янець-Подільський, 2014. Вип. 22. С. 108-113.
 24. Шуваєв В. Т., Калиниченко О. О.  М’ясна продуктивність баранів різних генотипів. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збір. наук. праць ХЗВІ.  2001. Вип. 8., Ч. І.  С. 99-102.

 

В. Н. Иовенко, И. А. Гладий.          Характеристика роста, развития и мясных качеств ягнят различных генотипов

Изучены особенности роста и развития баранчиков трех различных генотипов от рождения до шестимесячного возраста, в частности: чистопородного молодняка асканийской тонкорунной породы (АТП), помесей этого генофонда с породами тексель (АТПхТ) и мериноландшаф (АТПхМ). Контроль за ростом и развитием подопытных животных осуществлялся методом взвешивания в разные возрастные периоды. Оценка мясных качеств проведена по результатам забоя. Установлено, что лучшими параметрами развития характеризовались помеси тексель с асканийской тонкорунной породой, поэтому этот вариант скрещивания имеет самый высокий генетический потенциал мясной продуктивности.

Ключевые слова: овцы, генотип, живая масса, линейные параметры, интенсивность роста.

 

V. Iovenko, I. Hladii. The growth, development and meat qualities characteristics of different genotypes lambs

The growth and development features of three different genotypes ram-lambs, from their birth to six months age, were studied, in particular: purebred youngling of the Ascanian Fine-Fleeced breed (AFF), a cross of this gene pool with the Texel (AFFxT) and Merinolandschaf (AFFxM) breeds. Control over the growth and development these experimental animals was carried out by weighing in different age periods. The meat quality was assessed based on the slaughter results. It was found that the best development parameters were characteristic for the Texel crossbred with the Ascanian Fine-Fleeced breed; therefore, this crossing option has the meat productivity highest genetic potential.

Keywords: sheep, genotype, live weight, linear parameters, growth rate.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

iovenko.pdf

Гутянський Р. А., Попов С. І., Костромітін В. М., Кузьменко Н. В., Глубокий О. М. Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість посівів соняшнику

УДК 633.854.78:631.5:632.51

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-8

 

Р. А. Гутянський, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-5953-9428
С. І. Попов, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-1101-4454
В. М. Костромітін, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-6098-2876
Н. В. Кузьменко, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0002-4373-0666
О. М. Глубокий, науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-7589-5708
Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України

 

У статті досліджено вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на забур’яненість посівів соняшнику в стаціонарній сівозміні впродовж 2016–2018 рр. в умовах східної частини Лісостепу України. Найбільшу кількість різновидів бур’янів і засмічувачів у посівах виявлено на фоні без добрив (оранка) та на органічно-мінеральному інтенсивному фоні (післядія гною, 30 т/га + N30P30K30, чизелювання). Тип і рівень забур’яненості посівів соняшнику суттєво залежить від досліджуваних факторів.

Ключові слова: соняшник, сівозміна, обробіток ґрунту, добрива, бур’яни, гербіциди.

 

  Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість посівів соняшнику

 The influence of basic tillage and fertilizer on weediness of sunflower crops

 

Список використаних джерел:

 1. Перетятько І. В. Економічна ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 2. С. 175-179.
 2. Ткаліч І. Д., Гирка А. Д., Бочевар О. В., Ткаліч Ю. І. Агротехнічні заходи підвищення урожайності насіння соняшнику в умовах Степу України. Зернові культури. 2018. Том 2. № 1. С. 44-52. doi: /https://doi.org/10.31867/2523-4544/0006.
 3. Гаврилюк Ю., Мацай Н. Шкодочинність бур’янів у посівах соняшнику в умовах Лівобережного Степу України. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. 2019. № 23. С. 61-66. doi: /https://doi.org/10.31734/agronomy2019.01.061.
 4. Курдюкова О. М., Мельник Н. О. Урожайність соняшнику залежно від рівня забур’яненості й тривалості росту малорічних бур’янів у посівах. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Сільськогосподарські науки. 2010. № 1. С. 11-14.
 5. Бабенко А. І. Вплив забур’яненості на урожай та якість насіння соняшнику. Науковий вісник НУБіП України. Серія  Агрономія. 2017. № 269. С. 90-98.
 6. Попова М. М., Болдуєв В. І., Борисюк О. Д. Продуктивність соняшнику залежно від терміну повернення його на попереднє місце. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2004. Т. 1., Вип. 1. С. 132–134.
 7. Курдюкова О. М., Тищук О. П. Чорнощир нетреболистий (Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen.): запаси насіння, динаміка сходів, методи контролю. Карантин і захист рослин. 2021. № 1. С. 40-43. doi: /https://doi.org/10.36495/2312-0614.2021.1.40-43.
 8. Зуза В. С. Видовий склад бур’янів в посівах соняшнику і питання його прогнозування. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2010. № 15. С. 91-94.
 9. Коваленко А. М. Розміщення соняшника в сівозмінах короткої ротації у Південному Степу. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (29 березня 2018 р., м. Київ). Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. С. 91-93.
 10. Шевченко М. В. Вплив способів обробітку ґрунту та гербіцидів на врожайність просапних культур в Лівобережному Лісостепу. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 20. С. 138-142.
 11. Івакін О. В. Вплив систем основного обробітку ґрунту на врожайність культур сівозміни східного Лісостепу. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Сільськогосподарські науки. 2009. № 1. С. 36-39.
 12. Івакін О. В. Вплив систем обробітку ґрунту та гербіцидів на забур’яненість і врожайність культур сівозміни. Вісник ХНАУ. Сер. Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. 2012. № 2. С. 209-215. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Vkhnau_roslyn_2012_2_36.
 13. Танчик С. П., Бабенко А. І. Протибур’янова ефективність систем основного обробітку ґрунту за вирощування соняшнику. Науковий вісник НУБіП України. Серія Агрономія. 2018. № 294. С. 67-74.
 14. Ткаліч Ю. І., Шевченко О. М., Матюха В. Л. Забур’яненість та врожайність соняшнику при різних способах обробітку ґрунту і внесенні гербіцидів. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2013. № 4. С. 18-21.
 15. Поляков О. І., Нікітенко О. В., Літошко С. В. Вплив агроприйомів вирощування на забур’яненість посівів та врожайність соняшнику. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. № 27. С. 107-116. doi: /https://doi.org/10.36710/ioc-2019-27-12.
 16. Зуза В. С., Гутянський Р. А. Гербологічний моніторинг полів сільськогосподарських підприємств. Харків: Магда LTD, 2012. 22 с.

 

Р. А. Гутянский, С. И. Попов, В. М. Костромитин, Н. В. Кузьменко, А. Н. Глубокий. Влияние основной обработки почвы и удобрения на засоренность посевов подсолнечника

В статье показано влияние основной обработки почвы и системы удобрений на засоренность посевов подсолнечника в стационарном севообороте на протяжении 2016-2018 гг. в условиях восточной части Лесостепи Украины. Наибольшее количество видов сорных растений в посевах выявлено на фоне без удобрений (вспашка) и на органо-минеральном интенсивном фоне (последействие навоза, 30 т/га + N30P30K30, чизелевание). Тип и уровень засоренности посевов подсолнечника существенно зависит от исследуемых факторов.

Ключевые слова: подсолнечник, севооборот, обработка почвы, удобрения, сорняки, гербициды.

 

R. Gutyansky, S. Popov, V. Kostromitin, N. Kuzmenko, O. Gluboky. The influence of basic tillage and fertilizer on weediness of sunflower crops

The article presents the influence of the basic tillage and fertilization system on weediness of sunflower crops in the stationary crop rotation during 201618 in the conditions of the eastern part of the Forest-Steppe of Ukraine. The largest number of species of weeds and contaminants in crops was found on the background without fertilizers (plowing) and on the organic-mineral intensive background (manure aftereffect, 30 t / ha + N30P30K30, chiseling). The type and level of weed infestation of sunflower crops significantly depended on the studied factors.

Keywords: sunflower, crop rotation, tillage, fertilizers, weeds, herbicides.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

gutyansky.pdf

Клаусен О.,Патрєва Л. Данська модель органічного сільського господарства

УДК 631.147(489)

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-7

 

Клаусен О.
Датське ветеринарне та харчове управління
Патрєва Л.
ORCID ID: 0000-0002-4242-0519
Researcher ID: D-1378-2018
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті розглянуто основні елементи данської моделі органічного сільського господарства, розкрито причини вибору Данією такого шляху розвитку. Показано успіхи фермерських господарств, які засновані на органічному виробництві. Продемонстровано актуальність переходу всього сільського господарства на органічне виробництво, як одного з біоетічних складових розвитку суспільства в сучасному світі і здійснення масштабних зрушень у свідомості і діях людей всіх країн світу.

Ключові слова: органічне сільське господарство, Данська модель, регламент, контроль.

 

  Данська модель органічного сільського господарства

 The Danish model of organic agriculture

 

Список використаних джерел:

 1. Комісія Кодекс Аліментаріус, 1999. URL: http://www.fao.org/input/download/report/250/nf00_01e.pdf
 2. Що таке органічне сільське господарство? URL: http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/
 3. Принципи органічного землеробства. URL: https://www.ifoam.bio/why-organic/shaping-agriculture/four-principles-organic
 4. Світовий ринок органічних продуктів харчування наближається до 100 млрд. Євро. URL: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/global-organic-food-market-nears-100-billion/
 5. Органічний шлях – датська модель. URL: https://www.organicdenmark.com/facts-figures-about-danish-organics
 6. Етикетки органічних продуктів харчування. URL: https://www.organicdenmark.com/the-danish-organic-label
 7. Що таке ярлик органічної кухні? URL-адреса: https://www.oekologisk-spisemaerke.dk
 8. Органічна частка ринку. URL: https://statistics.fibl.org/
 9. Факти та цифри про датську органіку – органічна Данія. URL: https://www.organicdenmark.com/facts-figures-about-danish-organics
 10. Провідна органічна держава у світі – органічна Данія. URL: https://www.organicdenmark.com/world-leading-organic-nation

 

О. Клаусен, Л.С. Патрева. Датская модель органического сельского хозяйства

В статье рассмотрены основные элементы датской модели органического сельского хозяйства. Раскрыты причины выбора Данией такого пути развития. Показаны успехи фермерских хозяйств, которые основаны на органическом производстве. Продемонстрирована актуальность перехода всего сельского хозяйства на органическое производство, как одного из биоэтических составляющих развития общества в современном мире и осуществления масштабных сдвигов в сознании и действиях людей всех стран мира.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, Датская модель, регламент,  контроль.

 

Clausen O., Patryeva L. The Danish model of organic agriculture

The article discusses the main elements of the Danish model of organic agriculture, reveals the reasons for Denmark’s choice of such a development path, shows the successes of farms that are based on organic production, demonstrates the relevance of the transition of all agriculture to organic production, as one of the bioetic components of the development of society in modern world and the implementation of large-scale shifts in the consciousness and actions of people around the world.

Keywords: organic agriculture, Danish model, regulations, control.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

clausen.pdf

Зміст випуску 1 (109), 2021

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Ostrovska H. Іndustrial enterprises intellectual resources management in а knowledge-based economy 4
Бабяк Н. Д., Крутоус Н.Ю. CVP-аналіз в умовах багатопродуктового виробництва  як інструмент операційного контролінгу 11
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Zamorskyi V., Kamedzko T., Manushkina T., Samoilenko M., Buchilov V. Productivity of the mother root and cutting garden of the pumiselect clone rootstock in the Steppe of Ukraine 20
Польовий А. М., Костюкєвич Т. К., Толмачова А. В., Жигайло О. Л. Вплив кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в Західному Лісостепу України 29

Алмашова В. С., Онищенко С. О., Євтушенко О.Т. Вплив обробки насіння гороху овочевого бором і молібденом на ріст і розвиток рослин залежно від строків сівби

37
Костецька К. В., Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І.. Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок 44
Clausen O., Patryeva L. The Danish model of organic agriculture 53
Гутянський Р. А., Попов С. І., Костромітін В. М., Кузьменко Н. В., Глубокий О. М. Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість посівів соняшнику 60
Іовенко В. М., Гладій І. А. Характеристика росту, розвитку та м’ясних якостей молодняку овець різних генотипів 69
ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Hruban V., Havrysh V., Kalinichenko A. The determining of the force for corn-cobs separation

77
Marian G., Gelu I., Istrati B., Gudîma A., Nazar B., Pavlenco A., Banari A., Daraduda N. Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin 84
Кім Н. І. Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи 94

Костецька К. В., Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І. Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок

УДК 658.512:620.2:636.085

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-6

 

К. В. Костецька, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-2387-5400
Researcher ID: M-7359-2019
І. Ф. Улянич, кандидат технічних наук
ORCID ID: 0000-0003-2342-188X
В. В. Желєзна, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-1874-2155
Researcher ID: AAL-5479-2020
Уманський національний  університет садівництва
М. І. Голубєв, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Метою роботи було розширити асортимент кормів для тварин та удосконалити технологію виробництва екструдованої кормової суміші. Технологія полягає у попередній підготовці сировини: очищенні, подрібненні, її дозуванні відповідно до складу рецепту, змішуванні та спеціальній обробці для покращення технологічних властивостей і підвищення кормової цінності з процесами: попереднього змішування, відлежування та екструдування суміші, охолодження та подрібнення продукту залежно від призначення корму.

Ключові слова: зерно, плодоовочева сировина, кормові добавки, технологія екструдування, інжиніринг.

 

  Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок

 Engineering in the technology of manufacture of extruded feed additives

 

Список використаних джерел:

 1. Кучер М. І. Виробництво комбікормів на підприємствах ДАК «Хліб України»: стан, проблеми, перспективи. Ефективне птахівництво та тваринництво. №2. С. 5-7.
 2. Дурст Л., Виттман М. Кормление сельскохозяйственных животных: Пер. с нем., под ред. И. И. Ибатулина, Г. В. Проваторова. Винница: Нова книга, 2003. 384 с.
 3. Ибрагимов А. Вкусовые и ароматические добавки в кормах животных. Комбикорма. №5. С. 63.
 4. Улянич І. Ф., Костецька К. В., Голубєв М. І. Розроблення рецептів комбікормів. Збірник наукових праць Уманського НУС. № 91. С. 121-129.
 5. Костецька К. В., Улянич І. Ф., Голубєв М. І. Хімічний склад екструдованого продукту суміші зерна кукурудзи, ячменю з плодоовочевими складовими. Збірник наукових праць Уманського НУС, № 92. С. 109-119.
 6. Егоров Б., Тарахтий А., Кузнецов М., Тищенко Я. Производство комбикормов и премиксов на Украине. Комбикорма. 1999. №2. С. 10-11.
 7. Kостецька K. В. Оптимальний діаметр отвору матриці екструдера під час виробництва екструдованих кормосумішей: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення». Житомир, 2018. С. 301-304.
 8. Osokina M., Kostetska K. V. Physical and mechanical properties and quality indicator of barley. Вісник Уманського НУС. 2016. № 2. С. 48-51.
 9. Мартыненко Я.Ф. Промышленное производство комбикормов. М.: Колос, 1975. 216 с.
 10. Правила організації і ведення технологічного процесу виробництва комбікормової продукції. К., 1990. 20 с.
 11. Шаповаленко О. І. Євтушенко О. О., Улянич І. Ф. Екструдування зерна з додаванням овочевих компонентів корму. Хранение и переработка зерна. 2012. №11. С. 62-64.

 

Е. В. Костецкая, И. Ф. Улянич, В. В. Железная, М. И. Голубев. Инжиниринг в технологии производства экструдированных кормовых добавок

Целью работы было расширить ассортимент кормов для животных и усовершенствовать технологию производства экструдированной кормовой смеси. Технология заключается в предварительной подготовке сырья: очищеннии, измельчении, ее дозировке соответственно в состав рецепта, смешивании и специальной обработке для улучшения технологических свойств и повышения кормовой ценности с процессами: предварительного смешивания, отлеживания и экструдирования смеси, охлаждения и измельчения продукта в зависимости от назначения корма.

Ключевые слова: зерно, сырье плодоовощное, кормовые добавки, технология экструдирования, инжиниринг.

 

K. Kostetska, I. Ulianych, V. Zheliezna, M. Holubiev. Engineering in the technology of manufacture of extruded feed additives

The aim of the work was to expand the range of animal feed and improve the technology of production of extruded feed mixture. Technology of use of preliminary preparation of raw materials: cleaning, reduction of quantity, its dosing according to the recipe, change and special means for improvement of technological authorities and increase of fodder value from processes: preliminary mixing, settling and extrusion of the mixture, cooling and grinding of the product depending on the purpose of the fodder

Keywords: grain, fruit and vegetable raw materials, feed additives, extrusion technology, engineering.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

kostetska.pdf

Алмашова В. С., Онищенко С. О., Євтушенко О.Т. Вплив обробки насіння гороху овочевого бором і молібденом на ріст і розвиток рослин залежно від строків сівби

УДК 635.6:631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-5

 

В. С. Алмашова, доцент, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0001-6180-1096
С. О. Онищенко, доцент, кандидат сільськогосподарських наук
О.Т. Євтушенко, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0002-0895-2407
Херсонський державний аграрно-економічний університет

 

Стаття присвячена вивченню впливу строків сівби та обробки насіння гороху овочевого борним і молібденовим добривами на показники росту й розвитку рослин (календарні строки настання фаз, тривалість основних фаз, динамку висоти рослин) в умовах Степу України. Встановлено, що дія бору та молібдену затримує настання фенологічних фаз розвитку культури, а застосування двох різних строків сівби дозволяє затримати настання фази технологічної стиглості на 6 діб. Це важливо при збиранні для мінімальних втрат врожаю гороху овочевого.

Ключові слова: горох овочевий, елементи живлення, борні та молібденові добрива, показники росту та розвитку рослин.

 

  Вплив обробки насіння гороху овочевого бором і молібденом на ріст і розвиток рослин залежно від строків сівби

 Influence of vegetable pea seed treatment with boron and molybdenum on plant growth and development depending on sowing period

 

Список використаних джерел:

 1. Алмашова В.С., Ковшакова Т.С. Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон, 13-14 червня 2019 року. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. 234с.
 2. Алмашова В.С., Семен О.Т., Онищенко С.О. Агроекологічне обґрунтування вирощування гороху овочевого із застосуванням біологічного стимулятору росту ризоторфін. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2020. С. 3-6.
 3. Гамаюнова В.В., Коковіхін С.В, Алмашова В.С., Онищенко С.О. Агробіологічне обґрунтування технології вирощування гороху овочевого в умовах півдня України: монографія. Херсон: Айлант, 2017. 183 с.
 4. Гамаюнова В. В. Вплив абсорбенту та обробки насіння і рослин упродовж вегетації рістрегулюючими препаратами на врожайність гороху. Вісник Житомирського НАУ. 2015. № 2 (50), т.1. С. 182-189.
 5. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні в 2015 році. К., 2015. 324 с.
 6. Малієнко М.В. Горох – локомотив родючості ґрунтів. Село полтавське. 2013. №9. С.12.
 7. Огурцов Ю. Є. Урожайність рослин залежно від застосування регуляторів росту рослин і мікродобрива на різних фонах живлення. Наукові доповіді НУБіП України. 2015. № 2 (51). С. 24-28.
 8. Розвадовський А.М. Інтенсивна технологія вирощування овочевого гороху. К.: Урожай, 2000. 40 с.
 9. Ушкаренко В. О. С. Зрошуване землеробство: підручник (перевидання). К.: Урожай, 2016. 326 с.
 10. Чайковська Л.О. Вплив біофосфору на врожайність рослин в умовах південного Степу. Л.О. Чайковська. Оптимізація структури ландшафтів і раціональне використання ґрунтових ресурсів. К., 2010. С. 91-94.
 11. Хухлаєв І.І., Коблай С. В., Січкар В. І.  Урожайність сортів гороху за умов посухи. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. 2015 Вип. 23. С. 65-71.
 12. Evans J. Response of soybean – Rhizobium symbioses to mineral nitrogen. Plant and Soil. 2002. 66, № 3. P. 439-442.
 13. Dari P.J. Nitrogen fixation associated with non-legumes in agriculture. Plant and Soil.   90. P. 303-334.
 14. Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу. URL: https://propozitsiya.com/ua/z-gorohom-bida-ale-ne-vidmovlyayemos-i–perehodymo-na-ozymyy.

 

В. С. Алмашова, С. А. Онищенко, О. Т. Евтушенко. Влияние обработки семян гороха овощного бором и молибденом на рост и развитие растений в зависимости от срока посева

Статья посвящена изучению влияния сроков сева и обработки семян гороха овощного борным и молибденовым удобрениями на развитие растений в условиях юга Украины. Доказана возможность получения устойчивого урожая и высококачественной продукции гороха для дальнейшей его консервации. Установлено, что действие бора и молибдена задерживает наступление фенологических фаз развития культуры, а применение двух различных сроков сева позволяет задержать наступление фазы технологической спелости на 6 дней. Это важно при уборке для минимальных потерь урожая гороха овощного на юге Украины.

Ключевые слова: горох овощной, элементы питания, борные и молибденовые удобрения, физиологические процессы, индекс листовой поверхности.

 

V. Аlmashova, S. Onishenko, О. Yevtushenko Influence of vegetable pea seed treatment with boron and molybdenum on plant growth and development depending on sowing period

The article is devoted to the influence of terms of sowing and processing of pea seeds with boron and molybdenum fertilizers on plant development in the conditions of the south of Ukraine. The possibility of obtaining a sustainable harvest and high quality pea products for its further preservation has been proved. It is established that the action of boron and molybdenum delays the onset of phenological phases of culture development, and the use of two different sowing dates allows to delay the onset of the phase of technological maturity for 6 days. This is important when harvesting for minimal crop losses of vegetable peas in southern Ukraine.

Keywords: vegetable peas, nutrients, boron and molybdenum fertilizers, physiological processes, leaf surface index.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

аlmashova.pdf

Польовий А. М., Костюкєвич Т. К., Толмачова А. В., Жигайло О. Л. Вплив кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в Західному Лісостепу України

УДК 633.15:551.583

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-4

 

А. М. Польовий, доктор географічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-8395-0068
Т. К. Костюкєвич, кандидат географічних наук
ORCID ID: 0000-0002-1952-8839
А. В. Толмачова, кандидат географічних наук
ORCID ID: 0000-0002-9340-5028
О. Л. Жигайло, кандидат географічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-3552-327X
Одеський державний екологічний університет

 

У статті представлено результати оцінки впливу кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в Західному Лісостепу України. Для дослідження було використано сценарій можливих змін клімату RCP 6.0 на період до 2050 року. Як апарат досліджень використовувалася динамічна модель продуктивності посівів сільськогосподарських культур, розроблена А. М. Польовим.

Ключові слова: кукурудза, зміна клімату, продуктивність посівів, сценарій RCP 6.0.

 

  Вплив кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в Західному Лісостепу України

 The impact of climatic changes on forming the corn productivity in the western forest-steppe of Ukraine

 

Список використаних джерел:

 1. Костюкєвич Т.К., Толмачова А.В. Оцінка впливу зміни клімату на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в центральній частині України. Science. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ – 2020, December 17-18th, 2020: Book of Papers. Berdyansk : BSPU, 2020.  P. 264-267.
 2. Костюкєвич Т.К., Толмачова А.В., Бортник М.І. Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій. Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій : колективна монографія; за ред. І. О. Яснолоб, Т. О. Чайки, О. О. Горба. Полтава : Астрая, 2019. С. 94-101.
 3. Basso, B., Cammarano, D., & Carfagna, E. Review of Crop Yield Forecasting Methods and Early Warning Systems. In Proceedings of the First Meeting of the Scientific Advisory Committee of the Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics. Rome, 2013. Р. 15-31.
 4. Deb, P., Shrestha, S., & Babel, M. S. Forecasting Climate Change Impacts and Evaluation of Adaptation Options for Maize Cropping in the Hilly Terrain of Himalayas: Sikkim, India. Theoretical and Applied Climatology. Vоl. 121. Р. 649-667. URL:
  https://doi.org/10.1007/s00704-014-1262-4
 5. FAO (2009). Declaration of the World Summit on Food Security. In World Summit on Food Security). Rome: FAO, 2009. Р. 1-7.
 6. Bassu, S., Brisson, N., Durand, J. L., Boote, K., Lizaso, J., Jones, J. W., Baron, C. et al. (2014). How Do Various Maize Crop Models Vary in Their Responses to Climate Change Factors? Global Change Biology. Vо 20. Р. 2301-2320. URL:
  https://doi.org/10.1111/gcb.12520
 7. Stocker, T., Qin, D., Plattner, G., Tignor, M., Allen, S., Boschung, J., Midgley, P. IPCC, 2013: Summary for Policymakers in Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Ahmed, I., Ur Rahman, M. H., Ahmed, S., Hussain, J., Ullah, A., & Judge, J. Assessing the Impact of Climate Variability on Maize Using Simulation Modeling under Semi-Arid Environment of Punjab, Pakistan. Environmental Science and Pollution Research. Vol. 25. Р. 28413-28430. URL: https://doi.org/10.1007/s11356-018-2884-3
 9. Kang, Y., Khan, S., & Ma, X. Climate Change Impacts on Crop Yield, Crop Water Productivity and Food Security-A Review. Progress in Natural Science. 2009. Vol. 19. Р. 1665-1674. URL: https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2009.08.001
 10. IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C.An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_Low_Res.pdf
 11. Wang, W., Dong, X., Lu, Y., Liu, X., Zhang, R., Li, M., Pu, X. Soil Water Balance and Water Use Efficiency of Rain-Fed Maize under a Cool Temperate Climate as Modeled by the AquaCrop. Paper Presented at the MATEC Web of Conferences. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201824601059
 12. Xiao, D., & Tao, F. (2016). Contributions of Cultivar Shift, Management Practice and Climate Change to Maize Yield in North China Plain in 1981-2009. International Journal of Biometeorology. 2016 Vol. 60. Р. 1111-1122. URL: https://doi.org/10.1007/s00484-015-1104-9
 13. Lin, Y., Feng, Z., Wu, W., Yang, Y., Zhou, Y., & Xu, C. (2017). Potential Impacts of Climate Change and Adaptation on Maize in Northeast China. Agronomy Journal, 109, 1476-1490. URL: https://doi.org/10.2134/agronj2016.05.0275
 14. Parkes, B., Sultan, B., & Ciais, P. The Impact of Future Climate Change and Potential Adaptation Methods on Maize Yields in West Africa. Climatic Change. 2018. Vol. 151. Р. 205-217. URL: https://doi.org/10.1007/s10584-018-2290-3
 15. Araya, A., Hoogenboom, G., Luedeling, E., Hadgu, K. M., Kisekka, I., & Martorano, L. G. Assessment of Maize Growth and Yield Using Crop Models under Present and Future Climate in Southwestern Ethiopia. Agricultural and Forest Meteorology. Vol. 214. Р. 252-265. URL: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2015.08.259
 16. Костюкєвич Т.К., Адаменко Т.І. Вплив змін клімату на продуційний процес кукурудзи. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України : колективна монографія; за ред. С. М. Степаненко, А.М. Польового. Одеса: ТЕС, 2015. С. 369-380.
 17. “Climate change: How do we know?” NASA Global Climate Change and Global Warming: Vital Signs of the Planet, accessed June 13, 2018. https://climate.nasa.gov/evidence/
 18. Полевой А.Н Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 318с.
 19. Агрокліматичний довідник по території України. /За ред. Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіди, А.Л. Прокопенко. Кам’янець-Подільський: ПП Галагодза, 2011.  107 с.
 20. Кефели В.И. Фотоморфогенез, фотосинтез и рост, как основа продуктивности растений. Пущино: ОНТИ ПНЦ АН СССР, 1991. 133 с.
 21. Куперман Ф. М. Морфофизиологическая изменчивость растений в онтогенезе. М.: Московский университет, 1963. 64 с.Куперман Ф. М. Морфофизиологическая изменчивость растений в онтогенезе. М.: Московский университет, 1963. 64 с.

 

А. Н. Полевой, Т. К. Костюкевич, А. В. Толмачева, Е. Л. Жигайло. Влияние климатических изменений на формирование продуктивности кукурузы в Западной Лесостепи Украины

В статье представлены результаты оценки влияния климатических изменений на формирование продуктивности кукурузы в Западной Лесостепи Украины. Для исследования был использован сценарий возможных изменений климата RCP 6.0 на период до 2050 года. В качестве базовой модели для исследований использовалась динамическая модель продуктивности посевов сельскохозяйственных культур, разработанная А. М. Полевым.

Ключевые слова: кукуруза, изменение климата, продуктивность посевов, сценарий RCP 6.0.

 

A. Polevoy, T. Kostiukievych, А. Tolmachova, О. Zhygailo. The impact of climatic changes on forming the corn productivity in the western forest-steppe of Ukraine

The article presents the results of assessing the impact of climate changes on the corn productivity formation in the western forest-steppe of Ukraine. For studying the RCP6.0 scenario of possible climate changes for the period up to 2050 was used. A dynamic model of the agricultural crops productivity developed by A.Polevoy was used as a research apparatus.

Keywords: corn, climate change, crop productivity, leaf area, RCP 6.0 scenario.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

polevoy.pdf