Зміст випуску 2 (98), 2018

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Титульний лист
Зміст
3. В. С. Шебанін, Ю. А. Кормишкін.  Страхування – як складова інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємництва.
11. Н. В. Потриваєва, Я. М. Громова. Удосконалення аудиту поточних зобов’язань у взаємоз’язку з оптимізацією облікового процесу.
16. Т. В. Арбузова. Формування інтегрованої системи управління та адміністрування економіки України в глобальному конкурентному середовищі.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

28. А. О. Лимар, О. А. Бритік. Визначення структури поліплоїдних популяцій кавуна методом флюорисцентної цитометрії.
32. В. Д. Паламарчук, О. А. Коваленко. Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи.
39. Є. О. Домарацький. Методи пом’якшення негативної дії водного стресу у рослин ріпаку озимого.
46. Р. М. Василенко. Фотосинтетична продуктивність сорго зернового залежно від умов зволоження на півдні України.
51. О. В. Письменний. Протидефляційна стійкість грунтів Степу України залежно від вмісту елементарних грунтових частинок.
57. І. А. Янченко. Продуктивність сортів монарди двійчастої Monarda Didyma L. за умов вирощування у Південному Степу України.
62. М. Л. Тирусь. Динаміка формування маси рослин буряка цукрового залежно від способу основного обробітку грунту та рівнів удобрення в умовах Західного Лісостепу України.
67. Л. В. Цуркан, Ю. М. Воліченко, І. М. Шерман. Особливості зимівлі цьоголітків рослиноїдних риб в умовах півдня України
72. Г. В. Білик, Н. О. Грудко, І. М. Шерман. Вплив початкової маси мальків на ефективність вирощування цьоголіток стерляді та веслоноса в умовах півдня України.
78. Т. А. Стрижак, О. М. Церенюк, А. А. Гетя, О. В. Акімов, А. В. Стрижак. Генетичний потенціал та ступінь реалізації відтворювальних якостей свиноматок основних родин у породах ландрас і уельська.
83. Л. В. Шуліка. Поліморфізм локусів MSTN та INS у зв’язку з показниками живої маси м’ясо-яєчних курей.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

87. А. А. Ставинський, О. С. Садовий, О. М. Циганов. Втрати активної потужності в електромагнітних системах однофазних трансформаторів і реакторів з витими магнітопроводами.
96. Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко, О. В. Савченко, В. М. Курепін. Діапазон регулювання у комплектних електроприводах.
102. О. С. Павлюченко, Н. П. Бондар, Ю. Д. Соцька, Д. В. Лисенко. Збагачення млинчиків високобілковим люпиновим борошном.

Редакція випуску 2 (98), 2018