Випуск 1 (71) 2013

Зміст випуску 1 (71) 2013

Економічні науки
3. О.І. Котикова. Структура управління освітою в Україні.
9. Julie A. Albrecht. Worldwide Food Safety Issues.
18. М.Н. Малиш, В.І. Гавриш, В.І. Перебийніс. Аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України.
26. І.В. Гончаренко. Світовий досвід подолання проблем охорони здоров’я у формуванні людського капіталу сільських територій України.
35. С.М. Шкарлет, А.М. Коробка. Стан та тенденції діяльності підприємств галузі льонарства України.
42. І.С. Смага, І.В. Савчук. Ефективність використання землі за різних типів спеціалізації особистих приватних господарств населення Городенківського району Івано-Франківської області.
48. Т.В. Порудєєва. Функціонування фермерських господарств Миколаївської області.
54. І.Г. Гуров, В.В. Гречкосій. Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку.
60. О.А. Мамалюк. Реалізація концепції екомережі в регіональному аспекті.
66. Т.В. Шевченко. Кон’юнктура ринку України за реалізацією продовольчої продукції.
72. С.С. Стецюк. Фактори впливу на прибуток м’ясопереробних підприємств Черкаської області.
82. О.А. Літвак. Екологічна оцінка земельних ресурсів підприємств аграрного сектора.
90. Є.О. Павлюк. Інтеграційні процеси в економіці: сутність та переваги.
97. І.Г. Волкова. Сутнісні характеристики інноваційної діяльності аграрних ВНЗ.

Сільськогосподарські науки
103. В.В. Гамаюнова, А.В. Томницький. Баланс основних елементів живлення у ґрунті залежно від внесення мінеральних добрив під нут.
109. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. Лісогосподарські заходи у збереженні грунтового покриву гірських схилів.
122. К.М. Карпенко, В.В. Калитка. Економічна та біоенергетична ефективність застосування регулятора росту АКМ при вирощуванні помідора.
128. Н.М. Осокіна, К.В. Костецька. Вплив умов зберігання на втрати маси плодових овочів.
134. О.І. Заболотний. Вплив гербіциду трофі 90 на чисту продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи.
141. А.О. Рожков, В.К. Пузік. Масові показники міжвузлів префлоральної зони рослин тритикале ярого залежно від ценотичної напруги у посівах.
149. О.Г. Жуйков. Агроекологічні передумови вирощування гірчиці чорної в незрошуваних сівозмінах півдня України.
157. В.П. Коваленко. Значення обробітку ґрунту в технології одержання високопродуктивних посівів люцерни.
162. Р.В. Борищук, Р.А. Вожегова. Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів ячменю озимого в умовах зрошення.
171. С.С. Байбєрова, М.Є. Сердюк. Вплив погодних умов вегетаційного періоду на збереженість яблук в умовах південного степу України.
178. Д.Т. Семен. Гарбуз на насіння – прибуткова культура.

Технічні науки
184. В.Г. Богза, В.С. Шебанін, Л.П. Шебаніна. Експериментальні дослідження пружно-деформованого стану силосу ємністю 50 т.
189. В.Е. Зубков. Совершенствование процесса сепарации корнеклубнеплодов от примесей.
195. О.С. Кириченко. Дискретизація безперервних систем автоматичного керування за методом Ейлера.
199. К.М. Деркач. Оптимізація параметрів процесу змішування комбікорму з жиромісткою добавкою в гвинтовому змішувачі.
204. В.А. Грубань. Обґрунтування компоновочної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи.

Редакція випуску 1 (71) 2013

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, кандидат економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, доцент
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
А.П. Орлюк, доктор біологічних наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)