Випуск 2 (72) 2013

Зміст випуску 2 (72) 2013

Економічні науки
3. І.І. Червен, М.І. Кареба. Активізація інноваційної діяльності – найважливіший напрямок підвищення ефективності аграрного виробництва.
11. О.Є. Новіков, Н.О. Корнєва. Особливості визначення плати за землю сільськогосподарського призначення.
16. В.П. Клочан, Н.І. Костаневич. Результати аналізу рентабельності сільськогосподарської продукції.
21. Л.П. Марчук. Біотехнології у контексті сучасних інноваційних змін.
29. М.А. Домаскіна. Теоретичні аспекти застосування теорії нечітких множин в економіці.
35. Т.І. Лункіна. Сталий економічний розвиток України: сутність, значення.
42. Н.В. Цуркан. Виробництво сіна багаторічних трав у різних категоріях господарств півдня України.
48. С.С. Стецюк. Управління витратами м’ясопереробних підприємств.
59. Я.В. Карпенко. Сучасний стан регіонального ринку молока Черкаської області.

Сільськогосподарські науки
67. С.Г. Чорний, А.В. Волошенюк. Оцінка біоенергетичної ефективності технології Nо-till.
74. В.С. Паштецький. Мінімізація обробітку ґрунту в системі агроекологічного захисту ґрунтів.
82. І.М. Марценюк. Господарсько-біологічна оцінка сортів цибулі-батун (allium stulosum l.), вирощених у північному причорномор’ї України.
89. З.В. Золотухіна, В.В. Калитка. Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ.
95. В.П. Коваленко. Значення обробітку ґрунту в технології одержання високопродуктивних посівів люцерни.
99. О.В. Видинівська. Мікробіологічний стан чорнозему південного при запровадженні технології nо-till.
105. О.О. Вінюков, О.М. Коробова, І.О. Кулик. Метод вирощування кореневої системи зернових культур та вплив регуляторів росту на розвиток кореневої системи ячменю ярого.
112. А.С. Даніліна, О.Л. Семенченко. Вплив густоти рослин цибулі ріпчастої на урожайність в умовах краплинного зрошення північного степу України.
116. В.О. Мельник, О.О. Кравченко, А.О. Бондар, Д.А. Карпенко. Особливості сперматогенезу та спермопродукції самців.
123. О.О. Стародубець. Особливості гістологічної будови м’язової тканини свиней породи дюрок за різними методами розведення.
128. І.А. Галушко. Біохімічний склад молока корів голштинської породи різних ліній.
137. О.К. Цхвітава. Екстер’єрні особливості тварин різних типів стресостійкості.
143. О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр. Залежність інтенсивності росту помісних поросят різних строків відлучення від рівня годівлі.
151. О.Ю. Сметана. Аналіз відтворювальних характеристик голштинської худоби при імітації стабілізуючого відбору.
158. С.М. Галімов. Хімічні показники продуктів забою свиней червоної білопоясої породи при різних методах розведення.
164. М.А. Волков. Дослідження фізіологічних особливостей центральної гемодинаміки у дітей шкільного віку.

Технічні науки
173. В.С. Шебанін, Л.П. Шебаніна, В.Г. Богза. Дослідження пружно-деформованого стану сталевих силосів при нерівномірному осіданні фундаментів.
179. А.І. Бойко, О.В. Бондаренко, В.М. Савченко. Дослідження показників надійності та експлуатаційної готовності пасивно резервованої технічної системи.
186. А.П. Мартинов, Г.О. Іванов. Конструктивно-технологічні фактори підвищення складанності складанних одиниць з вальницями кочення.
194. Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко. Синтез системи керування комплектного електропривода сільськогосподарського комбайну.
201. В.А. Грубань. Обгрунтування компоновочної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи.
210. Р.М. Романко. Вдосконалення класифікації процесів змін стану земель на основі даних дистанційного зондування.

Редакція випуску 2 (72) 2013

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, кандидат економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
А.П. Орлюк, доктор біологічних наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)